ابزار گچبری و گچبری ورساچ

گچ اولین ماده چسبنده که به دست انسان ساخته شده و که پس از تغییر شکل دادن در کارهای ساختمانی از جمله گچکاری، گچبری، ملات کشیدن و روکش زدن از آن استفاده میشود.

یک فرد گچبر ملزومات و ابزارهایی را در یک جعبه ابزار معمولا" همراه خود دارد البته این ابزارهای به تنهایی کارایی ندارد و به زبان عامیانه میتوان گفت این ابزارها معلولند! معلول دست گچبر هنرمند. اگه گچبر زبردست و هنرمند نباشد این ابزارها از نوع بهترین همه هیچند.
ماله اولین ابزار کاربردی در گچبری است که برای پخش کردن و پرداخت نمودن ساختار اصلی گچ از الان استفاده میشود.
دمبر دومینو اصلی ترین وسیله ای است که در گچبری استفاده میشود که چاقو مانند است و تیزی آن فقط در قسمت نوک آن است و برش گچ را بوسیله آن انجام میدهند. هنر گچبر با کار با دکبر نمایان میشود چون دمبر است که زیر دست گچبر، گچ را به یک اثر هنری تبدیل میکند.
بومخوار سومین ابزار گچبری است. همانطور که از اسم آن پیداست برای تمیز کردن زمینه بوم بکار گرفته میشود.
از ابزار نقالی هم در گچبری به منظور زیر و رو کردن کارهای گچبری و ساخت اشکال مختلف مثل برگ، گل و ... استفاده میشود. وردنگی نوعی قلم در گچبری است برای ایجاد خطوط (خط کشی کردن) سطوح گرته شده مورد استفاده قرار میکیرد تا بعد از این عمل بتوان کار برش را شروع کرد. از قلم بومگرد نیز برای قاشقی کردن کلیه جاهای گچبری شده حتی گلها و برگ ها مورد استفاده قرارمیگیرد و از لبه کوچک و گرد آن نیز در چدنی سازی بکار گرفته میشود.
هنر گچبری بسیار متنوع است و محدود به چند طرح و مدل نمیشود. با مرور زمان طرح و مدلهای گچبری مدرن و بروزی به ذهن گچبرها خطور میکند. بطور کلی گچبری ها به سه گروه ذیل تقسیم میشوند:
1.    طرح های زمین و سطوح: به این معنا که یه سطح را بصورت کامل یا قسمتی از آن را مورد طراحی و گچبری قرار میدهند. مانند دیوار، سقف یا قاب های گچی که مانند تابلو که برروی دیوار کار میشوند.
2.    طرح های حاشیه: به این صورت که امتداد حاشیه یک قسمت را بصورت ممتد یا تکه تکه با نظمی خاص تحت طرحی به هم پیوسته قرارمیدهند. مانند کناره های راهرو ها یا راه پله ها، کنار سقف
3.    طرحهای خاص و تک که فقط در جایی بصورت تکی درست میشود که ممکن است در هرجایی مورد استفاده قراربگیرد مثل: دور قاب، شومینه، سرستون ... که این مدل گچبری ها بصورت تکی هم قابل ساختن است.
این دسته بندی ها شاخه های اصلی یک کار گچبری است. در کارهای زمینه از اشکال و طرح هایی مانند مقرنس، تذهیب و طرح و نقش های کشورهای مختتلف ار میتوان جا داد.
در گچبری حاشیه ها میتوان از طرح ها و اشکالی مانند چنگ و چدن، گره، مقرنس و طرح های متنوع کشورهایی مانند مصر، یونان و ... را کار کرد. میتوان در یک مسیر جمله ادبی زیبا یا بیت شعری را با گچ بصورت برجسته حکاکی کرد یا حاشیه ای را با استفاده از مقرنس پوشاند

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن