دوشنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:52

گچبری مذهبی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گچبری مذهبی

هنر گچبری و یا به طور کلی هنرهای کاربردی دردوران اسلامی دو راه مشخص ومجزای ازهم را ی نموده اند.یک راهی که به دربار ختم می شودودر این راه هنر در خدمت خلفا ودرباریان بوده واز قید وبند های مذهبی فارغ بوده است ودیگر راهی که به مذهب ختم شده ودر این راه هنر در خدمت مذهب وآرمان های مذهبی بکار گرفته شده است.هنر گچبری دوران اسلامیاز نظر نقوش ومضامین آنها نیز در این دو کانال قرار گرفته است،هنرگچبریدرباری بدون استثنا از نظر نقوش ونگاره ها ومضامین گچبری دنباله روهنر گچبری زمان ساسانیان بوده است،اما در هنر گچبری مذهبی،هنرمند مسلمان با درنظر داشتن پرهیز از شرک وبت پرستی وشبیه نگاری،هنری می آفریند که در وهله اول رقابتی با خالق محسوب نشود واز این جهت ما می بینیم که نقش گل وبته های طبیعی را برساو کرده وبه صورت گل وبته های اسلیمی درآورده است ویا اینکه هنرمند به کتیبه نگاری آیات قرآنی روی می آورد.که نه تنهابا توحید منافاتی ندارد بلکه در خدمت توحید وآرمانهای آن است.معجزه اسلام که همان کلام الهی است وبه صورت خط برای مردم تمام اعصار وقرون متجلی گردیده را برای هنر گچبری انتخاب می کند ودر حقیقت به هنر گچبری ارزش وقداستی معنوی می بخشد.با اینحال گچبری دوران اسلامی استمرار گچبری دوران ساسانی است،هنر گچبری مذهبی در دوران اسلامی چ از نظر تکنیکی ونحوه ساخت واجراوچه از نظر نقوش ونگاره های گچبری برهنر دوران ساسانی متکی است.09195938137

خواندن 24 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن