مقالات گچبری

مقالات گچبری (52)

چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 13:06

مقایسه گچبری های دره شهر ومسجد جامع نایین

نوشته شده توسط

مقایسه گچبری های دره شهر ومسجد جامع نایین

نقوش هندسی پیکره اصلی گچبری های دره شهر ونایین را تشکیل می دهند که به دو دسته تقسیم می شوند:1. نقوش هندسی راست خط؛ 2. نقوش هندسی متشکل از خطوط منحنی که با استفاده ازاین دو بسیاری از طرح های هندسی را ایجاد کرده اند وفضاهای داخلی اشکال هندسی ایجاد شده را با استفاده از نقوش گیاهی پر کرده انداز دوران پیش از اسلام مربع مفهوم زمین ودایره مفهوم آسمان را دربرداشته ودر دوره ی اسلامی این مفاهیم نمود بیشتری به خود می گیرند.می توان گفت دوایر و مربع های استفاده شده در نقوش گچبری های نایین ودره شهر نیز دارای این چنین معانی نمادین هستند.در مسجد جامع نایین نقوش هندسی متشکل از خطوط منحنی برروی ستون های مجاور محراب با پیچش به دور ستون نقش شده اند وبا توجه به نوع ترکیب نقوش منحنی وراست خط با هم از عبارت هایی مانند هشت وچهارسلی وتخمه ومربع برای اشاره به آنها استفاده می شود.در گچبری های دره شهر ومسجد نایین با استفاده از اتصال نقاط ترسیم شده به یکدیگر وبهره گیری از چند دایره ونیم دایره به خلق گلهای چند پر شده است.نقوش گیاهی مشترک گچبری های دره شهر ونایین را میتوان در چهار دسته برگ مو وخوشه انگور،برگ هی کنگر،پهن برگ ها و برگ های ریز نقش مورد برسی قرار داد.

  1. برگ مو وخوشه انگور در دوره ی ساسانی برای تزیین در تمام زمینه ها مورد استفاده قرار گرفته ونمونه هایی ازآن در گچبری های قلعه یزدگرد به دست آمده است.در گچبری های مسجد نایین این نقش برای تزیین فضاهای خالی داخل کادر بندی های هندسی استفاده شده ،نمونه های دره شهر طبیعی تر از نمونه های نایین اجرا شده اند.
  2. برگ های کنگر که بیشتر به صورت نیمه باز حلزونی به کار رفته است از جمله نقوشی گیاهی به شمار می رود که در تزیینات گچبری نایین ودره شهر بسیار استفاده شده است.
  3. پهن برگ ها که در گچبری های نایین به صورت مستقل درداخل دایره های کوچک گل های دوازده پر برای پوشاندن فضای داخل این دایره های کوچک استفاده شده است.در نمونه های دره شهر در انتهای پیچک ها ویا در داخل فضاهای دایره ای ودیگر اشکال هندسی به تنهایی ودر ترکیب با نقوش دیگر به کاررفته است.
  4. نقوش گیاهی ریز نقش که از این نقوش بیشتر برای پوشش فضاهای فرعی به کاررفته اند.09195938137

 

سه شنبه, 29 مرداد 1398 ساعت 12:30

گچبری مسجد جامع ساوه

نوشته شده توسط

گچبری مسجد جامع ساوه

این مسجد یکی از بناهای تاریخی مهم در دوره ی اسلامی به شمار می رودکه شامل صحن،گنبد،ایوان وشبستان هایی در سه جانب بنا است که با تکنیک های مختلفی مانند گچبری کاشی کاری،آجرکاری وتزیینات متنوع گیاهی،هندسی وکتیبه های متعددی آراسته شده است.گنبد خانه حجم زیادی از تزیینات را به خود اختصاص داده است که یک محراب گچبری نفیس ،در ضلع جنوبی آن قرار دارد.علاوه بر این محراب ومحراب دیگری در منتهی الیه جنوب غربی مسجد،منسوب به دوره های صفوی وقاجار،چندین محراب ومحراب نمای گچی مسطح نیز در این مسجد وجود دارد که برروی پایه تویزه جرز غربی وجرز های شرقی گنبد خانه تعبیه شده وبه دوره سلجوقی منسوب است.علاوه بر محراب های نام برده،محراب گچبری دیگری نیز در شبستان هم جوار گنبد خانه اصلی موجود است که به دوره ایلخانی تعلق دارد.از دیگر محراب های گچبری این مسجد که از محل اصلی خود جابه جا شده واکنون در موزه حمام چهار فصل اراک نگهداری می شود،محراب گچبری کوچک ونفیسی است که این محراب در سال 1353 شمسی،از گوشه شمال شرقی مسجد جامع ساوه به دست آمده وبه موزه اراک منتقل شده،از نظر شکل ظاهری تقریبا سالم باقی مانده وتنها بخش فوقانی آن تخریب شده است.در حاشیه اصلی دور تادور محراب،کتیبه ای به خط کوفی وجود دارد وفضای داخلی این اق نماها نیز ،با گردش های تودرتوی اسلیمی وختایی تزیین شده است.به لحاظ تکنیکی نیز می توان گفت که گچبری های کلیه اجزای محراب،به شیوه گچبری نیم برجسته وپرکار است.تزیینات محراب شامل ؛نقوش گیاهی،هندسی وکتیبه های به خطط کوفی وقلم نسخ است که بسیار ظریف وزیبا گچبری شده است ومحراب های سنگی دوره سلجوقی را تداعی می کند.قابل ذکر است که بخش هایی از نیم ستون سمت چپ،سرستون وطاق نمای فوقانی محراب،به علت آسیب دیدگی یا تخریب ،امروزه فاقد تزیینات گچبری است.از جمله شاخص ترین ویژگی های تزیینی نقوش گیاهی محراب از حیث ترکیب بندی ونقش مایه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:ا-کاربرد بند های اسلیمی با قوس های منحنی وحلزونی 2- استفاده از ساقه ختایی ظریف وپرکارومتراکم در اجزای مختلف محراب وپس زمینه کتیبه های کوفی 3- کاربرد ساقه طلایی وبند اسلیمی به طور توامان.09195938137

دوشنبه, 21 مرداد 1398 ساعت 12:30

گچبری مسجد جامع فهرج

نوشته شده توسط

گچبری مسجد جامع فهرج

مسجد جامع فهرج در روستایی به همین نام در جنوب شرقی شهر یزد ودر مسیر بافق قرار دارد.این بنا در بخش قدیمی روستا ودر سمت جنوب شرقی فضای مربع شکل کوچکی که به حسینیه معروف می باشد،قرار گرفته است.شبستان مسجد واجد ستون های مستطیل شکلی است که در هر گوشه آن ها ستونک های توکار گرد گچبری شده دیده می شود.این جزئیات پیشرفته اجرائی گچبری   ستون های این مسجد را از ستون ساده مساجد قرون اول ودوم هجری متمایز می سازد.این گونه ستون ها در سایر مساجد جهان اسلام مانند مسجد احمد بن طولون ومسجد حکیم هردو در قاهره_مشاهده می شوند.نمونه دیگر این ستون های گچبری شده نیز اخیرا در مسجد جامع میبد ومسجد کوشک فردوس در خراسان یافت شده است.محراب گچبری شده مسجد در انتهای دهانه میانی شبستان ،بر روی دیوار قبله قرار دارد وعرضش32/2 وارتفاعش 24/3 متر می باشد.یک محراب گچبری کوچک الحاقی نیز در سمت غربی محراب اصلی ودر فاصله کمی از آن قرار دارد.پنجره ای مستطیل شکل دردرون یک قاب تزیینی چند پره،مقابل محراب برروی اسپر زیر طاق وجود دارد.شکل این قاب را دقیقا می توان در بقایای مسجد بزرگ المتوکل در سامرا مشاهده کرد.نمای شبستان در داخل حیاط شامل سه قوس نیزه دار می باشد که دهانه میانی از دودهانه مجاورش عریض تر است.در مقابل شبستان یک رواق چهار دهانه که با طاق های گنبدی شکل پوشیده شده است قرار دارد.سه طرح گچبری که از نظر اجرا دارای سبک مشابهی می باشنددر مسجد دیده می شوند:

یک قوس چند پره در بالای محراب وطرحی مشابه که در زیر طاق برروی دیوار جنوبی شبستان گچبری شده است.

گچبری پلکانی که دارای الگویی ایرانی است که در بناهای پیش از اسلام به عنوان طرح بیرونی بنا مورد استفاده قرار می گرفت.

دوقوس چند پره پشت بسته با راسی تیزه دار در نمای شبستان در داخل حیاط دیده می شوند.09195938137

یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 12:30

گچبری مقبره امام زاده فضل بن سهل آوه

نوشته شده توسط

گچبری مقبره امام زاده فضل بن سهل آوه

روستای آوه در نزدیکی شهرستان ساوه قرار دارد ومقبره امام زاده فضل در این روستا قرار دارد.از این مقبره گچبری هایی کشف شده که باتوجه به محدود بودن تعداد نقوش تزیینی یافته شده در مکان امام زاده،می توان نقوش تزیینی آن ها را به انواع کتیبه نگاری،نقوش گیاهی ونقوش هندسی تقسیم کرد.غالب نمونه های گیاهی به دست آمده در تزیینات گچبری امام زاده فضل بن سهل آوه،از نوع نقوش گیاهی شش ویا هشت پر،گل وبرگ های دهن اژدری با غنچه های آن که گاهی انتهای آن ها به گل های چندپر ختم می شود،واسلیمی است.این نوع از نقوش گیاهی که ریشه در هنر گچبری دوره ساسانیان دارد،در هنر ایلخانیان تحت تاثیر گرایش هرچه بیشتر به سمت اسلیمی های گیاهی وارائه نقوش اسلیمی در تزیینات،از پیچیدگی وگستردگی بیشتری نسبت به گذشته ی هنری آن برخوردار شد.غالب سطوح دیوار های امام زاده فضل سهل بن آوه ،سراسر پوشیده از نقوش اسلیمی، طوماری وبرگ های بسیار کشیده وبزرگ (دهن اژدری) وگیاهی که گاهی انتهای برگ های آن به گل های چند پر ختم می شده است.از جمله نقوش گیاهی دیگر در تزیینات گچبری امام زاده فضل بن سهل آوه،گل های شش یا هشت پری است که محیط در نقوش چند ضلعی،به تصویر کشیده شده اند.این نوع نقوش که معرف تمامی باستان شناسان ومحققین هنر تزییناتی سرزمین ایران هستند،از جمله ی نقوش پرکاربرد وبا پیشینه ی هنری بسیار در تزیینات وابسته به هنر معماری ایران محسوب می شوند.در تزیینات گچبری امام زاده فضل بن سهل نقوش لانه زنبوری نیز به کاررفته که این نقش گاه به صورت جداگانه وبه فرم دایره وگاهی سراسر سطح برگ های دهن اژدری را دربرگرفته است.ستون های به کاررفته در کنج دیوار های امام زاده،سراسر پوشیده ازنقوش هندسی مختلف شکلی(مثلثی و..) است که به صورت کنده ومشابه نقوش لانه زنبوری اجرا شده اند.از دیگر نقوش هندسی به کاررفته در تزیینات امام زاده فضل ،نقوش شش یا هشت ضلعی وکادر های مستطیل یا مربع شکلی است که نقوش گیاهی در بین آن ها به صورت قرینه وبسیار یکنواخت تقسیم شده اند.معماران به خوبی از این گونه کادر بندی ها ،جهت تقسیم فضا ودر نتیجه اجرای دقیق وهماهنگ نقوش گیاهی و.. استفاده کرده اند.در تزیینات امام زاده فضل کتیبه نیز به کاررفته است که متاسفانه کتیبه های به کاررفته در تزیینات بنای امام زاده فضل بن سهل ،در وضعیت مناسبی برای تشخیص نوع خط وشیوه تزئینی آن نیستند.نگارنده تنها براساس حدس وگمان ونیز براین اساس  که خطوط به کاررفته در تزیین کاشی های زرین فام یافته شده ی این بنا ،از نوع ثلث ونسخ هستند،به نتایجی رسیده است.09195938137

شنبه, 19 مرداد 1398 ساعت 13:53

گچبری چله خانه بایزید بسطامی

نوشته شده توسط

گچبری چله خانه بایزید بسطامی

مجموعه بایزید بسطامی یکی از آثار گرانبهای معماری ایرانی است که دارای پنج سبک اصیل معماری ایرانی است.بناهای این مجموعه در دوره های ایلخانی،سلجوقی،صفوی وقاجار ساخت ومرمت گردیده است.این خانقاه که چله خانه یا زاویه نیز مشهور است؛در ضلع غربی صحن امامزاده محمد وروبه روی آرامگاه بایزید بسطامی قرار دارد.تزیینات گچبری مجموعه بایزید بسطامی در لیست ابنیه دوره ایلخانی قرار دارد.تزیینات چله خانه از مجموعه ای از طرح های هندسی تشکیل شده اند که دیوار ها،طاقها ومحراب راپوشش می دهند وگچبری محراب چله خانه مهم ترین بخش این مکان است،کتیبه ها نیز در تمامی بنا موجب زیبایی بیشتر این مکان شده اند.کتیبه های چله خانه مجموعه ای به هم پیوسته وتشکیل شده از سه نظام خطی،هندسی وگیاهی که در آن هماهنگی بسیار مناسبی بین این عناصر ایجاد شده است.در نقوش گچبری شده چله خانه،آثار تزیینات گیاهی برگداربه چشم می خورد.نوع گچبری در محراب هااز نوع نیم برجسته است.شروع این نوع گچبری مربوط به دوره سلجوقی می باشد که در دوره ایلخانی نیز ادامه می یابد.09195938137

جمعه, 18 مرداد 1398 ساعت 13:39

تاثیر گچبری ساسانی بر مساجد ایران

نوشته شده توسط

تاثیر گچبری ساسانی بر مساجد ایران

در دوران ساسانی گچ کاری وگچبری ،مقام مهمی درهنر تزیین داشته است.نقوش گچبری دوران ساسانی ،هم ردیف حجاری های عظیم هخامنشی از شاهکار های عصر خود محسوب می شده است.نقوش گیاهی که در تزیینات گچبری کاخ تیسفون متعلق به این دوره دیده شده است ،شامل شاخ وبرگ ها،نقش پالمت ،کنگر،آکانتوس،انار و.. است که شباهت بسیاری به نقوش هلنی_یونانی دارد.در دوران اسلامی ،نفوذ وگسترش اسلام بر تمامی هنر ها وگرایش های هنری تاثیر بسزایی گذاشت ونقوش گیاهی در گچبری بناها به گونه ای دیگرباز نمود یافتند که نمونه های بی نظیر آن را می توان در مساجد این دوره یافت.طرح درختان مو،انار ،انجیر،نخل،موو... دردوران ساسانی این بار در ترکیب با طرح های اسلیمی در دوران اسلامی دیده می شوند.فراوانی تزیین در مسجد جامع نایین ،دارای خصلت ایرانی است.علاوه بر تداوم استفاده از نقوش دوره ساسانی از جمله پالمتوآکانتوس در تزیینات گچبری این مسجد،نقش انگور به گونه دیگری ظاهر می شود.نقوش انگور در هم بافته شده که ستون ها وبخشی از محراب این مسجد را پوشانده است.استفاده از پاره ای نقوش گیاهی در اشکال متفاوت در بنای این مسجد می تواند تا حدی جنبه آزمایشگاهی داشته باشد.در مسجد جامع اردستان،شاهد ظهور اولیه ای از طرح اسلیمی هستیم که هنوز کاملا انتزاعی نشده وترکیب بندی آن یادآور حجاری معروف موجود در طاق بستان از دوران ساسانی است.همچنیندر ایوان این مسجد کتیبه ای وجوددارد که ترکیبی از نقش ونقوش اسلیمی است.در مسجد جامع اصفهان ،نقوش اسلیمی تکامل یافته وشاهد انواع سر اسلیمی هامانند دهن اژدری واسلیمی در گچبری های این مسجد هستیم.09195938137

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 12:30

گچبری خانه آراسته

نوشته شده توسط

گچبری خانه آراسته

در دوره قاجاریه نقوش گچبری شامل گل،گیاه وقاب هایی ترنج شکل،طرح های خوشه انگوری به سبک فرنگی ،تصاویر زنان ومردان ملبس به لباس آن زمان است.عمده ترین تزیینات گیاهی به ویژه در عمارت های دوره ی قاجاریه ،نقوش گیاهی است.نمی توان تاثیر هنر گچبری ساسانی واشکانی را در ساخت وشکل نقوش این دوره به ویژه در کاربرد نقوش گیاهی نادیده گرفت هرچند نقوش ،درون مایه ی شرقی به خود گرفته اند.در گچبری دوره ی ساسانی ،نگاره های گیاهی دو گونه کاربرد داشت؛در گروه نخست با پیچش برگ وساقه، سرزندگی طبیعی پدید می آمد که در نقوش گچبری خانه ی آراسته با پیچش ساقه ها وهماهنگی گل وبرگ ها،ترکیبی موزون وطبیعت گرایانه پدید آورده است.خانه آراسته در محله سرده ودر خیابان منتظری شهر بیرجند واقع است.تزیینات بنا عبارتند از:رسمی بندی اطراف ایوان وطاق نماهای مشرف به حیاط،فرم های تزیینی اطراف ستون ها در پیش ایوان،دوستون ونیم ستون با تزیینات سرستون،صحنه ی جدال شیر با اژدها در بالای ایوان،نقش خورشید برسرستون های بلند مجاور ایوان،چهار کتیبه با آیات قرآنی که همه به هنر گچبری مزین شده است.شاه نشین نیز به وسیله سه تاق وتویزه تشکیل سه گنبد را داده است.گنبد میانی دارای کلاه فرنگی با طرح دوازده ضلعی است.درون کلاه فرنگی نیز ردیف های مقرنس بر زیبایی هنر گچبری بنا افزوده است.میان سرا از عناصری چون سکوها،طاق نماها ورسمی بندی گچی زیبای هشتی در سقف تشکیل شده است.رسمی بندی،یکی از پرکاربرد ترین وهندسی ترین تزیینات طاق وسقف هاست که علاوه بر ایجاد زیبایی،روکش مناسبی برای پوشش اصلی سقف است ونیز عایق صوتی،حرارتی برای فضای هشتی محسوب می شودوتابش نور در فضای هشتی را به واسطه تقسیمات هندسی که دارد،منظم وبسیار زیبا پخش می کند.رسمی بندی های گچی در نوع خود بسیارکمیاب هستند وبیشتر در مناطق کویری نوع گچی رسمی بندی کاربرد دارد.09195938137

چهارشنبه, 16 مرداد 1398 ساعت 12:30

جایگاه گچبری در معماری گذشته

نوشته شده توسط

جایگاه گچبری در معماری گذشته

معماری گذشته مجموعه ای از برآیند دوره های مختلف است.یکی از آخرین دورانی که می توان تا حدودی رابطه تزیینات گچبری ومعماری را به روشنی مشاهده کرد دوران قاجار است.این دوره از نظر فرهنگی واجتماعی و...تاثیر زیادی بردوره های پس از خود گذااشته است واز این جهت دوره ای قابل تامل وبررسی محسوب می شود.هنر گچبری دوره ی قاجار دارای سه ویژگی بنیادی است:جدایی فرهنگ ایرانی از سنت اسلامی،ورود عناصر هنر مردمی وعامیانه،وابستگی روز افزون به تاثیرات هنر غربی.هرچند هنر گچبری قاجار از نظر کیفی نسبت به ادوار پیشین در سطحی پایین تر قرار داشته واز نظر شکوه قابل مقایسه با آن ها نبود،با این وجود دارای هویتی کاملا مستقل می باشد.وابستگی به غرب در هنر قاجار تاثیر گذاشت.از جمله تزیینات به کاررفته در فضاهای داخلی معماری،نقاشی دیواری وگچبری است.این گونه تزیینات در معماری گذشته کاربرد زیادی داشته است.ودر عمارت ها ،کاخ ها وخانه های خود از هنر گچبری بهره برده اند.در دوره قاجار این نقوش تحت تاثیر فضای فرنگی مآبی هم در صورت وساختار ظاهری وهم در ساختار درونی دستخوش تغییر وتحول شدند،البته ریشه این تغییرات در دوران صفویه است.در دوره قاجار،نقش مایه های گلدانی با محوریت عناصر طبیعت گرایانه ای چون انواع میوه ها،گل ها ویا حیوانات وپرندگان ترکیب اصلی است.در این نوع ترکیب بندی ها،حتی نقش های ختایی تجزیه شده دوره ی صفوی مجددا در هنر گچبری قاجار به حالات های طبیعت گرایانه نزدیک می شوند.از دوره ی قاجار بناهایی مانند عمارت شمس العماره،کاخ گلستان وخانه های مربوط به این دوره در شهر های مختلف به عنوان آخرین نمونه های ارزشمند که نشان دهنده ی رابطه تزیینات گچبری ومعماری است، به جای مانده اند،این نمونه ها انتهایی ترین الگوهایی هستند که به دست ما رسیده اند.بر اساس مالعات میدانی وبا توجه به شباهت های خانه های مختلف دوران قاجار از جمله خانه شفیع پور،خانه مودت ،خانه ملک التجار،کاخ گلستان وعمارت شمس العماره مامی توانیم الگوی تقریبا مشابهی برای حضور تزیینات گچبری در فضاهای سکونتی این دوره تصور کنیم ،از این جهت خانه شفیع پور یزد مورد مطالعه قرار گرفت که این خانه در محله تبریزیان واقع است وبانی این خانه قاجاری با قدمتی در حدود صدوپنجاه سال ،میرزا شفیع است.در این خانه بدنه اتاق ها گچبری وسقف آنها نقاشی شده ودرها وپنجره ها مشبک وبا شیشه رنگی است.09195938137

سه شنبه, 15 مرداد 1398 ساعت 12:30

بررسی نقشهای تزیینی در گچبری

نوشته شده توسط

بررسی نقشهای تزیینی در گچبری

نقوش هندسی:هرکس با هنر گچبری ومعماری اسلامی آشنا باشد متوجه خواهد شد که ریاضیات در اشکال هنر ها نقش داشته است ویکی از ویژگی های هنری اسلام وجود نقش های هندسی است که در بیشتر هنر ها جلوه گری می کنند.در نقش های هندسی اسلامی فضای پروخالی وطرح زمینه آن دقیقا ارزش برابر دارند وهمواره توجه بیننده در یک نقطه از عوامل زینتی متوقف نمی شود.به طور کلی فضای مثبت ومنفی ،هماهنگی عناصر تصویری چه در خطوط منحنی وچه در اسلیمی ها ونقوش هندسی ،نقش های گیاهی وجانوری تماما از یکوحدت برخوردار است.توازن وپراکندگی به گونه ای است که هیچ فشردگی در هیچ قسمت سطر دیده نمی شود.

نقوش گیاهی:حضور گسترده نگاره های گیاهی در هنر گچبری ایران وبه خصوص معماری را باید در باور کهن تقدیس گیاهان واحترام وعشق فراوان ایرانیان به طبیعت جستجو کرد .هنرمندان ایرانی در تمام دوره ها ،گل ها ودرختان را به عنوان نگاره های تزیینی بر اشیا وساختمان ها ترسیم کرده اند.نگاره های گیاهی به دودسته عمده اسلیمی وختایی قابل تقسیم وبررسی هستند:اسلیمی از نگاره های اصلی هنر ایران است ،نگاره ای که به واسطه ی تقسیم منظم ومداوم مجموعه ای متعادل وپیچیده به وجود می آید.هرشاخه به نوبه ی خود به شاخه های دیگر تقسیم می شود وتکرار متقابل خطوط منحنی حرکتی متناوب ،ریتمیک ونامحدود وطرحی متعادل وآزاد ایجاد می کند.ختایی ،دسته دوم از نگاره های هنر گچبری اسلامی است که در کنار اسلیمی،اشیا وساختمان ها را می آراید.ختایی ساقه ی گلی است که به صورتی موزون سراسر سطح را می پیماید وبه ابتکار هنرمند گچبری انواع گلبرگ وغنچه تجریدی را برآن می گستراند.تنوع روش های به کار گیری نقوش اسلیمی فزونی بخش زیبایی تزیینات گچبری شده است.برای مثال در حاشیه ایوان جنوبی مسجد گناباد،استفاده از این نقوش به شیوه ی گچبری در کنار نقوش خشک هندسی جلوه ی زیبایی به نمای ایوان داده است.همچنین در مسجد فرومد به کاربستن هوشمندانه ی آن ها حاشیه ی زیبایی را در اطراف محراب ایجاد کرده است ودر بنای زوزن نیز نقوش هندسی محاط بر کادری هستند که اطراف آن با آجر چینی تزیین شده است وبه صورت قابی تزیینی بر دیواره ی مسجد جلوه می کند.09195938137

دوشنبه, 14 مرداد 1398 ساعت 12:30

گچبری محراب های آثارتاریخی

نوشته شده توسط

گچبری محراب های آثارتاریخی

محراب مسجد جامع ارومیه:یکی از قدیمی ترین ،پرکارترین وبزرگترین محراب های گچبری عصرمغول است که از حیث تزیینات وتکنیک های به کاررفته ،از جمله شاهکار های اواخر قرن هفتم هجری محسوب می شود که وجود کتیبه ی تاریخی در بردارنده ی نام سازنده وتاریخ ساخت محراب است.

محراب بقعه ی پیر بکران اصفهان :در ضلع جنوبی صحن مسقف طبقه اول بقعه پیربکران،محراب با شکوهی قرار دارد که از حیث عظمت وشکوه،نمونه ی بارزی از محراب های گچبری دوره ی ایلخانی به شمار می رود .کتیبه های گچبری موجود در صحن مجموعه دو تاریخ 703 و712 ه.ق را در بردارد ،لذا احتمالا،محراب گچبری نیز در سال های اولیه قرن هشتم هجری ساخته شده است.این محراب با نقوش گیاهی پرکار و کتیبه هایی به خط کوفی وقلم ثلث آراسته شده است.

محراب امام زاده ربیعه خاتون:این محراب یکی از نمونه های معتبر وشاخص محراب های گچبری دوره ی ایلخانی،به شمار می آید.تزیینات محراب شامل کتیبه های کوفی وثلث است که در کنار نقوش گیاهی اسلیمی،زیبایی خاصی به این محراب بخشیده است.

محراب مسجد هفتشویه اصفهان:این محراب زیبا ونفیس به دلیل مشلبهت خود با گچبری های قرون هشتم هجری به دوره ی ایلخانی منسوب شده است ودارای نقوش متنوع گیاهی،هندسی وکتیبه هایی به خط کوفی واقلام ثلث ونسخ است.

مسجد بایزید بسطامی:محراب بایزید در مجموعه ی تاریخی بایزید بسطامی ودربخش مردانه ی مسجدی به همین نام وجود دارد.این محراب یکی از نمونه محراب های گچبری شاخص این دوره محسوب می شود که بر حاشیه ی طاقنمای فوقانی محراب نام معمار آن ذکر شده است وبه دلیل کتیبه ی گچبری تاریخ دار در بخش فوقانی محراب به قرن هفتم هجری منسوب است.

محراب مسجد جامع بسطام:این محراب گچبری نفیس،بر دیوار ایوان مرکزی،در ضلع جنوبی صحن مسجد جامع بسطام واقع شده است وبنا بر تزیینات گچبری تاریخ دار این ایوان ،که نام بانی مسجد وتاریخ 706 ه.ق را در بردارد به نظر می رسد محراب نیز در این تاریخ احداث شده باشد.نمونه ی مذکور از حیث تنوع طرح ها ونقوش بسیار ظریف وپرکار است ومشابهت هایی را از لحاظ انواع نقوش گیاهی با محراب مسجد بایزید بسطامی دارد.استفاده از نقوش گیاهی در سر ستون ها،فضای داخلی طاقنما با اسلیمی های پرپیچ خم وبند های ظریف وتلفیق با کتیبه های کوفی ،ثلث و...،از ویژگی های شاخص محراب مورد نظر،به شمار می آید.

محراب مسجد جامع ابرکوه:این محراب گچبری که متاسفانه در بخش های فوقانی خود دچار آسیب هایی گردیده است؛در دیوار جنوبی ایوان مسجد جامع ابرکوه واقع شده ودارای تاریخ ساخت است.وجود طرح ها ونقوش متنوع وپرکار گیاهی ؛آیات وعبارات مذهبی به خط کوفیواقلام نسخ وثلث ،از اهمیت وشکوه این محراب گچبری نفیس،حکایت می کند.09195938137

 

صفحه2 از4
گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن