مراحل ساخت ستون در گچبری

مراحل ساخت ستون درگچبری

ستون ها با توجه به سطح مقطع آن ها که دایره،مستطیل ویا مربع وحتی شش گوش باشد به روش های مختلف قابل تزیین  وگچبری هستند.هرچند جنس ونوع تزیین ستون متناسب با موقعیت مکانی واقلیمی نیز متفاوت است.در مناطق مرطوب تزیین نمای خارجی ساختمان با گچ وبه طور کلی گچبری ستون مناسب نیست زیرا در این مناطق ستون ها با سیمان بری ویا سنگ تراشی ،تزیین می شوند.در حالی که سیمان وسنگ زیبایی وظرافت کافی جهت ایجاد طراوت ونشاط در داخل ساختمان را نداشته ومناسب تزیین ستون در داخل ساختمان نیستند.ستون ها در حالت ساده ،پایه ای عمودی با قطر ها وارتفاع های مختلف اند که از جهت ساخت وتزیین ،به سه قسمت تقسیم می شوند که از پایین به بالا عبارت است از پایه ستون ،تنهویا همان بدنه ستون وبالاترین قسمت که سرستون است.برای تزیین نمای هریک از قسمت های ستون ،از مواد ومصالح مختلف ومتناسب استفاده می شود ویا کل ستون با سنگ،سیمان یا گچ ساخته وتزیین می گردد.در گچبری مراحل ساخت ماکت ستون بدین شرح است:ابتدا بدنه ستون آماده وساخته می شود.اگر بدنه ستون به شکلی یکپارچه از گچ ساخته شود،علاوه بر صرف وقت فراوان،حجم بالای وزن مانع جابجایی آن می شود.لذا با توجه به لزوم قابلیت جابجایی ،برای ساخت ستون کاذب از لوله های پلاستیکی استفاده می شود.ستون مورد نظر ما با ارتفاعی معادل 100سانتی متروقطر بدنه آن 30 سانتی متر است.پس ابتدا یک متر لوله پلاستیکی نمره 200یا همان قطر 20 سانتی متر تهیه می شود.باید توجه داشت دوسر لوله گونیا وصاف باشد تا لوله که هسته مرکزی بدنه ستون است به حالتی گونیا روی پایه ستون قرار گیرد.در این مرحله قطر لوله یاهمان ستون از 20 سانتی متر تا 30 سانتی متر با گچ پوشیده شود.بنابراین به ضخامت 5سانتی متر دور لوله گچ گرفته می شود.برای اینکه گچ روی لوله قرار بگیرئ واز روی آن جدا نشود،یک لایه کیسه گونی دور لوله کشیده وچبانده می شود و همچنین یک دور تور رابیتس روی کیسه دور لوله با سیم متصل میشود تا گچ روی آنها ولابه لای لایه های توری مهار شود.در این مرحله دو تخته گچی به ابعاد30*30سانتی متر وبه ضخامت 3تا4سانتی متر جهت اتصال به دو طرف ستون ساخته می شود.مراحل ساخت تخته گچی:برروی سطح صافی از زمین در ابعاد مناسب با کمک شمشه،قالبی ساخته می شود که مناسب ساخت بدنه قالب گچی است.ضخامت تخته گچی نیز به اندازه ضخامت شمشه مورد استفاده است؛پس از ساخت قالب ،کف آن ورق نایلون قرار داده،ملات گچ مایه سفت را درون آن ریخته وسطح آن را با ماله صاف می کنند.پس از اینکه گچ قوام یافت وسفت شد،شمشه هارا از بدنه آن جدا کرده وتخته را از روی سطح صاف قالب جدا می کنند.از تخته گچی جهت تعیین حد بالا وپایین ستون وهمچنین تعیین حدود قطر ستون برای قرار گرفتن شمشه ها در دوطرف اضلاع آن وراهنمایی کشو برای گچبری ابزار نمای بدنه ستون استفاده می شود.از مرکز تخته کچی به وسیله پرگار دایره ای به شعاع 10سانتی متر رسم می شود تا دایره ای به قطر20سانتی متر وهم اندازه قطر بدنه ستون تشکیل شود.در این مرحله لوله را برروی دایره ای که روی تخته گچی رسم شده قرار داده با تراز بلند وبه کمک شمشه لوله را نسبت به سطح تخته گچی ،تراز وگونیا می کنند.بعد از قرار دادن لوله روی یکی از تخته ها وگونیا کردن آن نسبت به سطح تخته گچی،با ملات گچ،لوله را به سطح تخته گچی محکم متصل می نمایند.پس از اینکه تخته گچی ها برای ایجاد حریم وراهنمایی ابزار بدنه ستون به بالا وپایین بدنه ستون متصل شد کشوویا همان شابلون تهیه می شود که گچبری وابزار زنی ستون به یکباره انجام شود09195938137.

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن