قلم های هنر گچبری

قلم های  هنرگچبری

بوم خوار:یکی از ابزار های هنر گچبری قلم بوم خوار ویا به عبارتی قلم بوم پاک کن است.کاربرد قلم بوم خوار در پاک کردن سطح از گچ های اضافه ،خارج از حریم خطوط طرح ونقشه است.این قلم عبارت است از میله ای فولادی که در دو سر آن تیغه هایی در عرض های متفاوت ایجاد کرده اند.برای کار در قسمت های قوس دار یا برای ساختن قوس ،از قلم های بوم خوار با سرزاویه دار استفاده می شود.این قلم در سایر امور همچون برداشتن وتراشیدن لایه ای روی سطح کار ویا ترمیم وگچ اندازی دوباره روی سطح کار به خصوص مکان های دور از دسترس سایر قلم ها ،نیز استفاده می شود.بنابراین در ابزار های همراه یک استاد گچبر،چندین قلم بوم خوار با تیغه های مختلف برای کاربری های متنوع وجود دارد.

دم بر:یکی دیگر از ابزار های هنر گچبری قلم دم بر است.این قلم یک تیغه فولادی باریک با لبه ونوکی تیزودسته ای چوبی است وشکلی شبیه کارددارد وبا توجه به کاربری آن ،از استقامت بالایی برخوردار است.این قلم در انواع مختلف ساخته می شودکه از نظر ضخامت وطول تیغه وجنس الیاژ تیغه،متفاوت است.تیغه قلم دم بر از نوک به فاصله 4 الی 5 سانتی متر تیز وباریک تر وکمی قوس دار است اما ادامه تیغه تیز وبرنده نیست ،تا از بریدن وآسیب رسیدن به انگشت اشاره که در هنگام کار با قلم در زیر این قسمت قرار می گیرد جلوگیری شود؛تا ضمن حفظ امنیت وراحتی هنرمند،هنگام دست گرفتن قلم ،کنترل مقدار عمق برش ومسیر حرکت آن نیز تامین شود.

کاربرد قلم دم بر:پس از ایجاد سطح کار بالایه ای از گچ بر روی بوم وگرته برداری رح نقشه روی آن ،در اولین مرحله گچبری،خطوط نقشه روس سطح کا با قلم دم بر بریده می شود.عمق برش متناسب با ضخامت سطح کار است وخطوط تا روی بوم بریده می شند.لازم است برش خطوط با زاویه ای به سمت بیرون خط انجام شودتا در هنگام برش وپاک کردن گچ های اضافه سطح بوم ،خللی به خطوط اصلی طرح وارد نشود.از قلم دم بر می توان برای بریدن خطوط گچی ویا برش تخته های گچی نیز استفاده کرد.جهت حفظ کیفیت وظرافت برش ها لازم است از لبه ونوک قلم دم بر در برابر کج شدن ،شکسته شدن وزنگ زدن محافظت شود.

نقالی:یکی از ابزار های مهم در هنر گچبری قلم نقالی است.این قلم نیز از نظر شکل واندازه متفاوت بودهوبا توجه به نوع کاربرد دارای انواع متفاوتی است.قلم نقالی از نظر شکل ظاهر شبیه به پیکان کمان است با این تفاوت که در قسمت نوک نقالی با قطر های مختلف قوسی تا 360 درجه به سمت روی قلم ایجاد شده که با همین قسمت از قلم ،فرم دادن گچ انجام می شود.بنابراین قلم نقالی همانند پیکان کمان است وشامل دو طرف لبه ونوک تیز است.نوک آن دارای قوسی با قطر های مختلف است که با توجه به قطر قوس ایجاد شده از 5/0 تا 3 سانتی متر از طول قلم کاسته می شود؛ دوطرف لبه های آن نیز تیز بوده ودر بعضی از این قلم ها این قسمت کمی زاویه دار ساخته می شود تا بهتر روی سطح کار گچبری شده و عمق برش وتراش با دقت وظرافت بیشتری انجام شود.قسمت دیگر این ابزارمیله ای است که قلم را به دوقسمت تقسیم نموده وبه عنوان دسته قلم نیز به کار می رود.قسمت انتهایی قلم نقالی را به دوشکل می سازند:1.به شکل قلم بوم خوار با تیغه ای پهن تر که هم برای پاک کردن بوم وهم برای برداشتن لایه های صاف گچ از روی سطح طرح کا وهمچنین برای گچ انداختن قسمت هایی استفاده می شود که نیاز به قطر بیشتر ویا ترمیم دارند.2.به شکل نیم دایره که به آن ابزار قاشقی می گویند.از این قلم جهت ایجاد شیار هایی نیم دایره در سطح طرح به خصوص سرستون ها وپایه ستون ها وایجاد قوس در برگ وساقه وگلبرگ ها ،استفاده می شود.شعاع این نیم دایره با توجه به کاربرد آن در گچبری متفاوت است.

کاربرد قلم نقالی:پس از آنکه خطوط طرح مورد نظر برروی سطح کار به وسیله قلم دم بر بریده شده وگچ های اضافی اطراف خطوط طرح از روی بوم توسط قلم بوم خوار پاک شد،قلم نقالی با شکل خاصی که نوک این قلم دارد به خطوط طرح ،فرم وحالت وعمق می بخشد.

کاردک:وسیله ای است که در بیشتر حرفه های ساختمانی وگچبری و..مورد استفاده قرار می گیرد.کاردک تشکیل شده از یک تیغه فلزی نازک از جنس فلز فنری که به دسته ای از جنس چوبو یا پلاستیک متصل است.کاردک ها با توجه به تنوع کاربری با تیغه هایی به پهناو عرض مختلف ساخته می شوند.در کار گچبری از کاردک هایی با عرض لبه 3تا 4 سانتی متر استفاده می شود.از کاردک در گچبری برای پاک کردن بوم کار با سطح مقطع بیشتر ،گچ اندازی سطح بوم کار برای ساخت گل ،صاف کردن وحالت دادن سطح بوم کار وهمچنین برای نظافت وسایلی مانند استانبولی،شمشه ها وماله ها وجدا کردنگچ از سطح آن ها استفاده می شود.

ماله:ماله به عنوان ابزار بنایی ،متناسب با نوع کاربری در امور مختلف ساختمانی در انواع وابعاد گوناگون ساخته می شود.ماله مورد استفاده در گچ کاری وگچبری از قطعه ای ورق فلزی صاف مستطیل از جنس فنری ساده و دستگیره ای چوبی روی آن نصب شده است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن