کارگاه گچبری

کارگاه گچبری

هنر گچبری نیز همانند دیگر هنر ها وصنایع نیازمند وسایل وابزار آلاتی برای انجام طراحی واجرای کار است.برای طراحی وسایل طراحی مانند قلم وکاغذ،خ کش وگونیا پرگار و..به کار می رودوبرای اجرای کار ابزار هایی همچون انواع قلم ها وشمشه ها ،شاقول ،تراز و...استفاده می شود.وسیله وابزار دیگر ،سطح کار است که گچبری روی آن اجرا می شود؛سطح کار یکی از وسایل وابزار آلات گچبری است که دارای اشکال وانواع مختلف است وبا توجه بهنوع طرح ونقشه گچبری آماده سازی می شود.نوعی دیگر از سطح کار در گچبری به نام ابزار معروف است وبه دوصورت ساده وگچبری شده در منازل واماکن ساخته وپرداخته می شود.این سح کار در انواع مختلف ومتنوعی ساخته می شود.

الک:ابزاری دایره ای شکل است که از بدنه ای از جنس چوبی خاص با قابلیت انعطاف پذیری وحلقوی شدن وصفحه ای توری فلزی که در کف آن قرار دارد،تشکیل شده است.در گذشته یک نوع گچ زبر با دانه های درشت تولید می شد که این گچ فقط برای آستر دیوار وسقف در گچ کاری وایجاد بوم کار وساخت تخته ی گچی در گچبری قابل استفاده بوده وبرای لایه پرداخت گچ کاری وایجاد سطح کار گچبری مناسب نبود بنابراین برای تهیه پودر گچی نرم با دانه بندی مناسب ،گچ زبر را را داخل الک ریخته وبا حرکت دادن الک به سمت چپ وراست وتکان دادن آن ،گچ نرم را از دانه های درشت آن جدا می کردند.میزان نرمی گچ با توجه به ابعاد ریز ودرشتی توری الک دارد.در حال حاضر گچ در انواع زبر ونرم در کارخانه تولید وبه بازار عرضه می شود و در بیشتر موارد دیگر نیازی به الک کردن گچ به روش سنتی نیست.

پرگار:یکی از وسایل مهم در طراحی نقش ها واجرای گچبری پرگار است.پرگار درهنر گچبری در مدل ها واندازه های مختلف کاربرد فراوان دارد.در طراحی نقش ها،رسم کمان ها ودایره ها،در طراحی رسمی بندی ومقرنس ها وکمان های فرضی ورسمم گره ها از پرگار هایی ظریف که روی یک نوک آن مدادی تعبیه شده است در اندازه های مختلف استفاده می شود.در مرحله اجرای گچبری نیز رسم دایره ها وکمان ها برروی سطح کار وهمچنین حفظ اندازه های طرح در انتقال طرح از گرته به بوم کار ،توسط پرگار هایی با ابعاد بزرگتر وبا بدنه فلزی ویا چوبی انجام می شود.نوک این پرگار ها فولادی وتیز است تا به راحتی روی سطح کار فرورفته وخطوط را رسم کند.

شاقول:ابزار ووسیله ای در صنعتوساختمان است که از گذشته های دور تا به حال در ساختمان ها برای تراز کردن ،در یک راستا قرار گرفتن چهرچوب در ها ،کنترل ساخت عمودی دیوار ها ودر صنعت برای در مرکز قرار دادن وهم مرکز کردن دو محورودر مجموع هر آنچه دقت در عمود بودن آن مهم باشد،مورد استفاده قرار می گرفته است.این وسیله یک شی مخروط فلزی توپربا سطح مقطعی دایره است که قسمت مخروطی آن نوکی تیز داشته ودر وسط سطح مقطع دایره آن گاهی قلابی قرار می گیردویا سوراخی قلاویز شده در مرکز آن ایجاد می شودکه پیچی در آن بسته شود،در میانه پیچ نیز سوراخی برای عبور نخ ریسما ن تعبیه شده است.بنابراین شاقول قطعه فلزی مخروطی شکل استکه از وسط سطح مقطع آن به ریسمانی متصل وآویزان شده است.صفحه ای چهار گوش که طول هر ضلع آن با با قطر دایره مخروط شاقول برابر است نیز مکمل این وسیله است.در وسط این صفحه نیز روزنه ای تعبیه می شودتا نخ ریسمان متصل به کف شاقول از آن عبور کند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن