نقوش گچبری در حوزه خراسان

نقوش گچبری در حوزه خراسان

به نظر گرابار دومین ویژگی هنر اسلامی که توجیه گر مطالعه زینت کاری ،صرف نظر از فن است ،اهمیت خارق العاده و بدیع گچبری است .استفاده از گچبری به عنوان هنری برای تزیین ساختمان ،تازگی ندارد.از زمان پارتیان به بعد، گچبری از مشخص ترین هنر های ایرانی بوده است.گچبری در منطقه مدیترانه نیز شناخته شده بود. اما یکی از نتایج مهم توازن نوینی که اسلام در این مناطق ایجاد کرد ،گسترش سریع گچبری از ایران و عراق به سراسر جهان اسلام بود.به نظر وی فتح کامل ایران سلیقه و هنر صنعتگر ایرانی را به سرعت در اختیار امیران مسلمان قرار داد.در قرون گذشته با نظر به تاریخ شفاهی معماری در ان خطه ،با وجود حضور تاریخی گچبری در معماری خراسان از قرون گذشته ،اما در دوره معاصر بیش از نیم قرن ازحضور دوباره آن در این خطه نمی گذرد،آن هم با حضور استاد ابوالقاسم کمالی زاده که از دوران نوجوانی برای آموختن این هنر و حرفه راهی اصفهان (که همچنان مهد هنر های سنتی ایرانی به ویژه معماری سنتی است )می شود و در محضر یکی از اساتید مشهور آن زمان مرحوم استاد حسین مطیفی (مشهور به حاج حسین اصفهانی )شاگردی کرده و پس از سالها همراهی استاد در اصفهان ،تهران و مشهد ،هنر از یاد رفته گچبری را دوباره در حوزه خراسان (ودر شهر مقدس مشهد و جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج که خود به تنهایی مهد تجلی هنر های سنتی اسلامی است )احیاء می کند و از آن پس به تعلیم و تربیت شاگردان متعدد در این حوزه می پردازدکه برخی از آن ها اینک خود از استاد کاران ماهر و معروفی در این حرفه به شمار می آیند.گچبری در حوزه خراسان به شکل عمده در سه گروه ایرانی ،فرنگی و مدرن قابل طبقه بندی است و به تبع نقوش این سه گروه ،گچبری نیز متفاوت است.هرچند نقوش گچبری ایرانی را همچنان نقوش رایج گچبری یعنی اسلیمی ،ختایی و گره تشکیل می دهد اما در گچبری فرنگی که گچبری رایج حوزه خراسان در دوره اخیر محسوب می شود (به خلاف نامش سنتی است)نقوش چدنی و گل و برگ استفاده می شوند. گچبری مدرن آمیخته ای از نقوش ایرانی و غربی است ،در این نوع گچبری از ابزار و آلات صنعتی بیشتری استفاده می شود که شامل رابیتس ،در اجرای انواع دورقلاب و اپن آشپزخانه و اجرای سقف کاذب و نور مخفی و...ومیل گرد در اجرای انواع نرده های گچبری است.تنوع کار دراین حوزه به قدری زیاد است که به جرئت می توان گفت هیچ طرحی دو بار اجرا نشده است و این امر به روایت خود هنرمندان به مهارت هنرمند وذوق هنری بستگی دارد که در جریان کار ایجاد می شود.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن