گچبری قاجار

گچبری قاجار09195938137

در دوران قاجارموج قوی هنر و فرهنگ غرب هنر ایران را دربرمی گیرد.قاجاریان ازسویی سعی در تقلید از هنر باشکوه صفوی داشتند و از سویی ،کمتر سمت و سویی سنت گرا به خود می گرفتند. به ور کلی در هنر این دوره توجه جدی به سنت نمی شود و هنر شبه سنتی و شبه قدسی آن یا به تفنن و یا به نو آوری سطحی روی می آورد.هنر قاجار با تاثیر پذیری روز افزون از غرب به تدریج از سنت اسلامی دور می شود و از طرفی عناصر فرهنگ و هنر مردمی بیش از پیش وارد هنر می شود. با وجود این ، دوره ی فتحعلی شاه آگاهانه زیر تاثیر هنر دوره ی صفوی است و بازگشت آشکاری به سنت دارد.در این دوره گچبری پیشرفت و رواج خوبی داشت؛در هر خانه و بنای قاجاری که چشم بچرخانیم ،گچبری های متنوع و اشرافی همراه با نقاشی های زیبا را می بینیم.مسافرت های پی در پی شاهان به ممالک اروپایی ،در اصل عاملی برای وارد کردن فرهنگ و هنر غربی بود واثرش در همه ی عرصه های هنری به خصوص معماری دیده می شود. به این ترتیب عناصرتزیینی معماری غرب در کنار نقش های اسلیمی و ختایی ،گچبری این دوره را شکل می دهند. در دوره ی ناصری به دلیل همان نفوذ روز افزون غرب ،بیشتر گچبری ها به روش کلوخی یا لکه است .نمونه های فراوانی از آن در کاخ بادگیر تهران (در بالای ازاره های ایوان های رو به جنوب )و همین طور در کاخ الماس و در خانه ی بروجردی های کاشان دیده می شود.این نوع گچبری از راه قفقاز و از راه نفوذ هنر مغرب زمین  به ایران آمده بود و به شکل اغراق آمیزی ،برجستگی آن زیاد بود.از نمونه های زیبای گچبری دوره ی قاجار ،گچبری های تزیینی و پرکار همراه آیینه کاری های ظریف کاخ شمس العماره است.این تزیینات از نظر طراحی و اجرا بسیار ظریف و نفیس است. از دیگر آثار این دوره می توان به گچبری های پرنقش و استادانه ی بنای خانه ی امام جمعه (نیمه دوم قرن سیزدهم )اشاره کرد.نمونه های ارزشمند گچبری دوره ی قاجار در خانه های قاجار بسیار دیده می شود.گچبری روزنه مشبک از رایج ترین نوع گچبری خانه های کاشان در زمان قاجار است . خانه ی عباسیان کاشان از زیبا ترین و بهترین نمونه های این نوع گچبری است .به این ترتیب که در فضای خالی دیوار روزنه هایی باابعاد متنوع (پنجره های ثابت)گچبری و بعد این روزنه هارا باشیشه های رنگی تکمیل می کردند.این نوع روزنه ها با نقوش متنوع ،زینت بخش سطوح نما و فضاهای نور گیردرون بنا بودند.رح هایی از اسلیمی ،ختایی ،پرندگان ،هندسی و گره چینی در این آثار به چشم می خورد.خانه بروجردی کاشان از دیگر بناهای ارزشمندی است که مقرنس کاری گچی و تزیینات گچبری زیبای آن از نمونه های عالی این دوره است.شاید آشنایی ما با هنر گچبری در دوران معاصر راحت تر باشد ،زیرا گچبری به تدریج به داخل منازل مسکونی راه یافت و به هنری مردمی تبدیل شد. البته در گذشته نیز کاربردی عام و مردمی داشت . اما وجه هنری و معمار گونه آن بر کاربرد غیررسمی وعام آن برتری داشت .در دوران معاصر سردرو سقف بیشتر خانه ها نشانی از گچبری و گچ کاری در خود دارند.همچنان  که ما به طور روز مره به خانه ها و اماکنی قدم می گذاریم که نمای خارجی و داخلی آنها به تزیینات گچبری و نقوش گل و گیاه و ترنج و فرشتگان مزین است .اما آنچه به تنهایی محصول دوران معاصر است،کاربرد گسترده گچبری های پیش ساخته است که باعث کم رنگ شدن نقش کاربردی هنر ارزشمند گچبری شده است.بی شک توجه جدی به این هنر ارزشمند در حکم توجه به صناعت و پیشه ای قدیمی است که روزگارانی مردم از آن گذران زندگی می کردند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن