گچبری صفویه و زندیه

گچبری صفویه و زندیه 09195938137

در اواخر قرن نهم هجری،صفویان سنت معماری تیموریان را ادامه دادند .با ظهور شاه عباس اول ،دوران شکوفایی فرهنگ و هنر ایران آغاز می شود. نگار گری ،قالی بافی و گچبری به اوج می رسند. همچنین عصر طلایی معماری صفوی نیز در همین دوره آغاز می شود.به گفته پوپ (معماری عصر شاه عباس اگر چه هیچ گونه نو آوری نشان نمی دهد و درخشان ترین عصر معماری ایران هم نبوده ،عصر اوج و آخرین نمایش معماری اسلامی ایران است.)«عناصر معماری شهری که در این دوره رواج یافت و یا مستقر شد،اصالت و تازگی زیادی را نشان می دهد؛برای مثال در تزیین معماری داخلی ،طاقچه هایی در قصر عالی قاپو وجوددارد که دارای گچبری منقوش است.» در این دوره نقوش اتزاعی و اسلیمی و ختایی در بستر هنر های مختلف به اوج زیبایی می رسند. بانگاهی اجمالی به معماری تزیینی دوره ی صفوی که شامل کاخ ها،مدارس و خانه های اعیان و اشراف می شود،متوجه حضور قوی هنر گچبری به خصوص گچبری رنگی در کنار سایر هنر ها می شویم.از دیگر ویژگی های هنر گچبری این دوره ،گچبری های مجوف است ،به این ترتیب که در سطحی ناصاف ،اشکال جام ،صراحی و آلات موسیقی ،گچبری می شوند. نمونه های بسیار زیبای این گچبری ها در عالی قاپو و بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی دیده می شود.کاخ های باشکوه صفوی به زیبا ترین گچبری های مقرنس کاری با عناصر گوناگون به خصوص مقرنس های طاس و نیم طاس همراه با نقوش گل و گیاه با انواع تیغه های دالبری مزین هستند.نمونه ی زیبای این مقرنس بندی های گچی با تیغه های دالبری گچی را در کاخ هشت بهشت (1080 ه)اصفهان می بینیم.نمی توان از گچبری دوره ی صفوی صحبت کرد و از تالار تشریفات چهلستون یادی  نکرد. در این کاخ زیبا ،که نمونه ای مثال زدنی از گچبری رنگی این دوره است ،گچبری مملو از رنگ آمیزی را می بینیم که طرح های بی همتای تجریدی و تصاویرانسان و حیوان را به وجود آورده است.در فاصله ی بین دو دولت صفوی و قاجار ،دوران کریم خان زند ،شیراز با کاشی های هفت رنگش هنر نمایی می کند. در دوره ی زندیه نیز مقرنس بندی گچی و ترنج اندازی همراه گل و گیاه رواج دارد. طرح ونقشه ی بناها ساده است ،اما استفاده از نقاشی ،گچبری ،حجاری و شیشه های رنگی در تزیینات داخلی بناها دیده می شود. به نوعی سبک معماری اصفهانی دوم را می توان «سبک شیراز» نامید،سبکی که ناشی از روحیه ی آزاد اندیش کریم خان یبود. از آثار ارزشمند این دوره از جمله می توان به عمارت کلاه فرنگی واقع در باغ زیبای نظر شیراز اشاره کرد .این بنای هشت ضلعی به مقرنس کاری ،نقاشی و گچبری های زیبای عهد زندیه مزین مزین است.از دیگر بناهای این دوره مسجد جامع دلگشا در کنار خیابان ساحلی بندر عباس با سرستون های گچبری شده و خانه ی اکبر اکبری واقع در بافت قدیم شیراز از خانه های زند و قاجار است .تنها اتاق موجود این خانه به گچبری های ارزشمندی آراسته شده است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن