گچبری تیموریان

گچبری تیموریان09195938137

در اواخر قرن هشتم هجری،تیمور تخت حکمرانی خودرا در سمرقند برپا می کند وبه این ترتیب او و بازماندگانش ،فصل جدیدی برای فرهنگ وهنر ایران رقم می زنند.تیموریان و ترکمانان از اواخر قرن هشتم تا اوایل قرن دهم با ادامه دادن سنت ایلخانان در هنر سعی در تکامل روش های پیشین خودداشتند.تاثیر عناصرمغولی در هنر و فرهنگ ایران با آمدن تیموریان از بین نرفت ،بلکه در این دوره این عناصر بیشتر رنگ و بوی ایرانی به خود گرفتند و مهم ترآنکه به هنر توجه شایانی شد.اوج این توجه در مکتب هرات و دوره ی شاهرخ تیموری بود.به طور کلی دراین دوران نگار گری،معماری و خطاطی رشد کرد ،چنان که خطاطی در معماری این دوره در نقش یک عنصر تزیینی توانا حضور پررنگی دارد.تیموریان که هنرمندان ،شاعران و ادیبان را بسیار ارج می نهادند،دربار خودرا به کانونی برای رشد و هنر ورزی آنها تبدیل کردند.از طراحان و معماران مشهور این دوره،قوام الدین شیرازی و غیاث الدین شیرازی هستند که ازآثار برجسته ی آنها بنای چهار ایوانی آجری مدرسه ی غیاثیه خرگرد است.تنوع و درخشش رنگ های به کاررفته درنمای بیرونی این بنا و مقرنس های گچی و کاشی کاری زیبایی آن در خور توجه است.

روش تیموریان در معماری همان روش سلجوقیان بود.اما آنچه دراین دوره در کنار بلندی ایوان ها سردرها و گنبد های زیبا بیشتر خود نمایی می کرد ،تزیین ساختمان ها بود.رکن اصلی تزیین ساختمان ها دراین دوره کاشی کاری و گچبری های رنگی است؛در واقع کاشی کاری های زیبا واستادانه هنرهای دیگر را تحت الشعاع قرار میداد.باوجود این،ترسیم نگاره ها و آرایه های رنگین برروی گچ هنر ارزشمندی در سده های 8و9 به شمار می رفت . دراین دوره شاهد حضور قوی رنگ در تزیینات گچبری هستیم. رنگ در این دوره برتری آشکاری دارد ودر کاشی کاری،نگارگری ،گچبری و مقرنس کاری ،رنگ است که در کنار نقوش و فنون هنر ها چشم را خیره می کند.در دوره ی مغول در مقیاس زیاد از رو کش گچی با سطح صاف استفاده می شد. هنرمندان دوره ی تیموری سبک گچبری مغولی را به شکل نقش برجسته ی بلند ادامه دادند.همچنین آن ها در کنار گرایش به پوشش کامل گچی در سطوح داخلی ،سه کنج ها و مقرنس ها هم از پوشش های گچی استفاده می کردند. در همین دوره، درمجموعه ی مزار تربت جام (تربت شیخ احمد جامی)تزیینات گچبری به نهایت ظرافت و زیبایی می رسد.ازدیگر بناهای دوره ی تیموری که گچبری این دوره را نشان می دهد،مدرسه ی پریزاد است.این بنا به دستور پریزاد خانم ،خادمه ی گوهر شاد خاتون، همسر نامدار شاهرخ تیموری ، ساخته شده است . مسجد چهار ایوانی گوهر شاد(821 هجری)در مشهد از عالی ترین نمونه های معماری این دوره است که به درخواست گوهرشاد خاتون وبه دست معمار توانای این عصر ،یعنی قوام الدین شیرازی،از آجر و گچ ساخته شده است.این بنا از نظر تزیینات گچبری ،مقرنس،کاشی کاری های معرق و خطوط مختلف بی نظیر است. در فضای محراب ،به خصوص ایوان ،تزیینات گچی زیبایی از جمله نقاشی روی گچ ،خطاطی روی گچ و کتیبه های گچی رنگی دیده می شود. مدرسه ی چهار ایوانی دو در (843 هجری)در مشهد از بناهای ارزشمند دوره ی شاهرخ تیموری است. این مدرسه در جوار حرم امام رضا (ع) و روبه روی مدرسه ی پریزاد قرار گرفته از نمونه های عالی کاشی کاری و گچبری این دوره است.این مدرسه به کتیبه ی گچبری ارزشمندی به خط ثلث مزین است.بنای عمارت تیموری در اصفهان  از جمله آثار دیگری است که گچبری های جالب توجه آن یادگاری ارزشمند از این دوره است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن