گچبری سلجوقیان

گچبری سلجوقیان09195938137

معماران دوره ی سلجوقی علاقه ی زیادی به تزیینات بنا به خصوص در نماهای داخلی داشتند. معماری تزیینی دوره ی سلجوقی از هم نشینی اسلیمی های زیبا ،نقوش گیاهی ،هندسی در کنار پیکره ها، تصاویر و کتیبه های بزرگ و زیبای کوفی و نستعلیق تشکیل می شد.در این دوره تزیینات به صورت آجر چینی تزیینی و پوشش های گچی رنگارنگ،به صورت تخت یا برجسته ،رواج می یابد.پیچیده ترین گچبری ها و در عین حال زیباترین آن ها در زمان سلجوقیان انجام گرفته است.گستره ی کاربرد گچ شامل مساجد،خانه ها اعیان،کاخ ها و همچنین تعداد زیادی پیکر تراشی های تمام قد گچی از افراد(اغلب شاهزادگان و یا ملازمان آنها)و صحنه هایی اززندگی درباری متعلق به دوره ی سلجوقی است.در ری و برخی دیگر از شهرهای ایران شاهد پوشش های گچی برجسته در بنا های مختلف هستیم. آنچه در گچبری این دوره در خور توجه است،پیشرفت وگستردگی نقوش در اواخر قرن ششم نسبت به اوایل دوره است؛یعنی هرچه به انتهای قرن ششم نزدیک تر می شویم تنوع طرح ها ونقش ها بیشتر می شود. به طور کلی گچبری عهد سلجوقی تحت تاثیر هنر گچبری ساسانی است؛در واقع ادامه دهنده ی هنر گچبری ساسانی است.گچبری این دوره از نقش های غربی نیز سود برده است. در گچبری های این دوره ،عناصر تشکیل دهنده ی طرح ها،همان شکل های ساسانی استو در صورت سازی نیزوجه مشابهی با صورت سازی آن دوره داردو گاهی بین اشکال هندسی و گیاهی و نیز با صورت سازی تلفیقی به وجود آمده است؛چنان که در اغلب کتیبه های این عهد طرح های هندسی وگیاهی زینت بخش هنر معماری هستند.در دوره ی سلجوقی همکاری قوی ای بین آجر و گچ در تزیینات بناها دیده می شود.یکی از روش های تزیینی که تلفیقی است از آجر و گچ (توپی گچی ته آجری)گچبری شهری نامیده می شود.این شیوه نوعی بند کشی تزیینی بود که دوره ای به نسبت ولانی از اواخر دوره ی غزنویان تا پایان ایلخانی و حتی پس از آن استفاده می شد.اما اوج رواج آن در زمان سلجوقی و ایلخانی بود . قدیمی ترین نمونه ی این روش سنگ بست خراسان در دوره ی غزنویان دیده می شود. برجسته ترین نمونه های به جا مانده از این روش در مساجد جامع نایین ،اصفهان،اشترجان،قزوین،ورامین و حیدریه ی قزوین،مقبره ی اولجایتو در سلطانیه ی زنجان ،گنبد علویان ،برج های خرقان،اردستان،زواره و... دیده می شود. توپی گچی ته آجری برروی دیوار های آجری و در فاصله ی سرهای آجر(فاصله میان دو آجر در جهت طولی و عرضی)به کار می رود.ملات مورد استفاده در این روش به طور عمده گچ است.نقوش به کاررفته در این روش تزیینی شامل اسمای مقدس با خط کوفی بنایی ساده،نقوش هندسی ،و گیاهی و زنجیره های خمپاست.زنجیره های خمپا تزییناتی هستندکه فقط از ترکیب عنصر بصری خط به وجود آمده اند؛یعنی از تکرار زنجیر وار یک نقش اصلی در پی هم و یا حرکت در هم تابیدن یک فرم خطی در فضای توپی.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن