هنر گچبری پس از اسلام

گچبری پس از اسلام09195938137

در همان قرون اولیه ی اسلامی،در شهر دامغان ،مسجدی باشکوه که تلفیقی از آرامش سبک اسلامی و فخر سبک ساسانی است یعنی تاری خانه دامغان (نیمه دوم قرن دوم و اوایل قرن سوم)با بقایای محرابی گچبری دیده می شود. از دیگر مراکز گچبری در اوایل اسلام منطقه ی دره شهر ایلام است که مجموعه ای بسیار گرانبها از گچبری آن به دست آمده است . کاخ نیشابور در خراسان از دیگر نمونه های شایان ذکر گچبری اسلامی به خصوص در قرن های سوم و چهارم هجری است.بناهای موجود در تپه ی مدرسه وسبز پوشان کاخ نیشابور در بردارنده ی بیشترین تزیینات گچبری در این منطقه هستند.گچبری های مملواز تزیینات گیاهی ،هندسی و حیوانی که به روشنی تاثیر هنر ساسانی را نشان می دهند ،در این بنا خود نمایی می کنند.علاوه براینها گروهی دیگر ازنقش های تزیینی به کار رفته در گچبری ساسانی تزیینات هندسی هستند که حاصل نو آوری های خطی انتزاعی هستند.این تزیینات خطی انتزاعی شامل ترکیبات زنجیره ای عناصر هندسی ؛خط های جناغی موازی؛ رشته های در هم بافته؛صلیب های شکسته پی در پی؛دایره های در هم پیچیده و لوزی ها ،منحنی ها وغیره است.تزیینات گیاهی حاصل بازی طراحانه با نقوش برگ مو،برگ کنگر،نخل، پالمت(برگ نخلی)روزت (گل سرخی)ومیوه انگور،انار،برگ انجیر،لوتوس،وبلوط است .گویی هنرمند طبیعتی برگزیده وموجز خلق می کند.برگ ها دردستان توانای هنرمند گچبر ساسانی به سوژه هایی آماده برای خلق نقش های نو تبدیل می شوند که هر لحظه ودر هرجا توانایی بروز در قالب موتیفی (نقش مایه ای)جدید را خواهند داشت.از قدیمی ترین نمونه های محراب گچبری شده ،محراب ارزشمند مسجد جامع شیراز (قرن سوم هجری)است.قطعه ی گچبری شده ای زیر قوس طاق نمای محراب در ضلع چب چسبیده شده که تزیینات اسلیمی طوماری آن بسیار زیباست.(چیزی شبیه به این گچبری وجود ندارد و می تواند یاد آور آخرین شکل برگ های کنگری باشد که در لچک گچبری نایین دیده می شود.)محراب مسجد جامع نایین (قرن چهارم هجری)مسجدی به یادگار مانده از دوران دیلمیان ،نگین گچبری مساجد اوایل دوران اسلامی در ایران است.کتیبه ی گچبری داخل محراب به قرن چهارم تعلق دارد و مزین به گل ها و نقوش ساسانی و گل نیلوفر آبی وغیره است.محراب مسجد نمونه ی کاملی از نقش مایه های گچبری متاثر از طرح های ساسانی در دوران اولیه است.سردر باشکوه مسجد جامع جورجین اصفهان با کتیبه ی کوفی گچبری زیبای آن یادگاری دیگر از دوران آل بویه (نیمه دوم قرن چهارم هجری)است.سردر جورجیر که یکی از زیباترین نمونه های گچبری و آجرکاری قرن چهارم هجری است،در واقع همنشینی این دو هنررا به بهترین شکل نشان میدهد.گچبری این مسجد با نقوش هندسی و گیاهی متاثر از نقش مایه های هنری دوره ی ساسانی است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن