گچبری دوران ها

گچبری دورانها09195938137

در دوره ی هخامنشی هنر گچبری کاربردی مفید و مناسب داشته است.به شکلی که روی ستون های چوبی (برای مثال در پاسارگاد و کاخ خزانه ی داریوش در تخت جمشید)را باگچ می پوشاندند و گاهی آن ها را با نقوش رنگی تزیین می کردند.هنر هخامنشی ترکیبی از هنر ملت هایی بود که مطیع حاکمیت آن ها شده بودند؛هنر وفرهنگی شرقی که سایه هایی از هنر و فرهنگ بابلیان،آشوریان،مصریان و عیلامیان را در خود داشت.در واقع هخامنشیان با بهره گیری از عناصر بیگانه هنری نو با هویت شاخص ایرانی آفریدند. ساسانیان از سویی به احیای شکوه و عظمت دورهی هخامنمشی تمایل داشتند و از سوی دیگر هنردرباری و تشریفاتی آن ها تحت تاثیر هنر یونانی،سعی در خلق هنری ایرانی داشت . هنری که هنر فرهنگ های دیگر را با هنر سرزمین خود در آمیخته بود.این روند تا آ نجا ادامه می بابد که ادامه و تکامل و شاید تایید هنر ساسانی را در دوره ی بعد از اسلام هم می بینیم .یکی از بارز ترین نشانه های ،ادامه ی عناصر هنری ساسانی در هنر گچبری دیده می شود. در دوره ی ساسانی به گچ کاری و گچبری اهمیت زیادی می دادند.کاربرد تزیینی گچ در این دوره باعث تنوع گچبری شد. روشی تزیینی که به شکل پیکر های یا قالبی شکل بود.نقش گچ در تزیین دیوار های آجری و سنگی دوره ی ساسانی پررنگ است.بناهای مختلفی که در فارس (مانند قلعه ی دختر نزدیک فیروز آباد)و مناطق مرزی غرب ایران ازقلوه سنگ ساخته می شدند.پوشیده از گچبری بودند و همچنین ساختمان های آجری در عراق نیز با گچبری نماسازی به تزیینات معمارانه و ظریف مزین می شدند.به طور کلی در شهر های کیش ،تیسفون ،دامغان و چال تر خان (ری)در شمال ایران و حوالی ورامین،به کار گیری ملات گچ رایج بود.در همین مناطق تکه هایی از تزیینات گچبری به دست آمده است که به شکل قالبی و کنده کاری شده در تزیین بناهای سلطنتی به کار می رفتند.اغلب آن ها پوشش بدنه ی دیوار هستند که شامل نگاره هایی است که برای به وجود آوردن یک نقش تکرار شده باهم ترکیب شده اند.این لوحه های گچبری ساسانی را باید پیش نمونه ی کاشی های لعاب دار دانست.علاوه بر این لوحه های گچبری که دیوارها وسطح طاقها را می پوشانند و ابزار های گچبری و حاشیه هایی که آن هارا قاب بندی می کنند،بقایای نقش برجسته های اندام نمای گچی نیز یافت شده است هستند . به این ترتیب که تندیس های سرو گردن با ملات گچی برای نصب روی سطح دیوار های حیاط داخلی کار گذاشته می شدند.قاب های ملات گچی قالب گیری شده مانند کاشی روی سطح دیوار نصب می شدند. در باره ی روش دقیق گچبری روی دیوارنظر های متفاوتی وجود دارد. نظری هست که تنها روش قالب گیری را نادرست می داند و می گوید:آن ها گچ را روی دیوار یا جای مورد نظر قرار می دادندو سپس در همان جا به تراشیدن و شکل دادن به گچ می پرداختند.09195938137

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن