هنر گچبری پیش از اسلام

هنرگچبری پیش از اسلام09195938137

هنرایران از دیرباز در پی کشف زیبایی های خالق هستی بوده است و آنچه هنرو هنرمند بروز داده اند،گوشه ای از اسرار عظمت و شکوه هستی بوده است.در واقع هنرمند ایرانی با بهره گیری از نماد ها و آرایه های بی شمار به هنرش وجهی عرفانی و فرازمینی داده که بی شک ستودنی وقابل تامل است.دراین میان،آنچه این هنررا بیشتر شاخص می کند جنبه ی کاربردی آن است.تنوع روش های به کاررفته در هنر های مختلف ،حاکی از خلاقیت و بداعت استاد کارانی استکه حرفه وفن رادر جهت نمایش هنری کاربردی به کار گرفته اند،پیش از آنکه به صناعت خود همچون وقت گذرانی درآمد زا بنگرند.نقش سلسله ها و حاکمان آن ها در تولد ورشد و مرگ یک هنر انکار نشدنی است،چنان که در دورانی از تاریخ شاهد تولد و رشد و بلوغ هنری خاص هستیم،به گونه ای که روش ها و هنر های دیگری هم در دل آنها متولد شده اند.نگارگری،کتابت،معماری ،فلز کاری،کاشی کاری و... همگی پیوندی ناگسستنی با تاریخ و جغرافیای دوران خود دارند، پیوندی که گسستنش ،نادیده گرفتن تاریخ و نقش آن در شکل گیری پیشه ها و هنر هاست.وقتی در گستره تاریخ معماری ایران قدم می زنیم،وقار و اطمینان،و خلاقیت واعتماد به نفس در پوششی از آرایه های پربار،خودنمایی می کنند.کارکردن با گچ یکی از آن عرصه های بروز خلاقیت ووقار معمار ایرانی است.گچ نگاران و گچ بران در دوران مختلف با ترکیب آب و گچ ،که حاصلش ملاتی منعطف و پر کار است،دست در دست نقوش داده و سازه ای مفید و کم هزینه را آفریده اند.این هنر ارزشمند همواره از همان آغاز با آرایش ها و تمثیل ها چشم انسان را خیره کرده است. سایه روشن ها و نقش و طرح های ظریف و متنوعی که با گچ به وجود آمده در کنار ویژگی ها ی فیزیکی آن کاربردش را وسعت داده اند.فن وهنر از گچبری های خانه های ساده گرفته تا کاخ ها،معابد،مقابر،مساجد و خانه های اعیانو خواص ترکیبی دلنشین و در خور توجه به وجود آورده اند.روش های گچبری در دوران مختلف تفاوت داشته اند اما به طور کلی مواد اولیه برای برپا داری گچ در هر دوره یکسان و فقط روش های شکل بخشیدن به آن متفاوت بوده است.از دوره ی ساسانی به بعددر هر جای ایران که چشم بچرخانیم بی شک گچ کاری تزیینی را در کاخ هاو بناهای مذهبی می بینیم واین نشان دهنده ی گستردگی زمانی هنر گچبری در ایران است.معماری اسلامی ایران در دوران مختلف مزین به آجرکاری،کاشی کاری و گچبری بوده است.در واقع می توان گفت این عناصر تزیینی و کاربردی تقریبا هم زمان باهم به کار می رفته اند،هرچند گچ به علت خاصیت انعطاف پذیری اش به خصوص در تزیینات محراب ها از دیر باز بسیار کاربرد داشته است.هنر گچبری اسلامی بن مایه ای محکم و ارزشمند از هنر گچبری ساسانی دارد؛گچبری ای که نمایشی ساده و زیبا از نقوش و آرایه هاست .به این ترتیب آنچه در مساجد ،تزیین محراب ها را کامل می کرد بیشتر نقوشی بر گرفته از هنر دوران ساسانی بوددر ترکیبی پویا با آیات قرآن قرار گرفت.با نگاهی تاریخی به پیدایش این هنر باید بگوییم که از نظر بستر زمانی کاربرد گچ بسیار قدیمی است ،چنان که اثر گچی متعلق به دوران عیلامی در هفت تپه خوزستان دلیلی براین مدعاست.از دیگر نمونه های کاربرد گچ در تاریخ گذشته کاخی در بابا جانی تپه با تالاری به شکل نا منظم هندسی در آن که به سبب وجود اندودی از گچ قرمز و سفید روی سطح دیوار هایش اتاق رنگین خوانده می شده است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن