انواع سبک ها در گچبری خراسان

انواع سبک ها در گچبری خراسان

باتوجه به نمونه گچبری های موجود به نظر میرسداز میان سبک های رایج گچبری در دوره ی معاصر بااندکی تغییر و تنوع در حوزه ی خراسان رواج دارند:گچبری شیر و شکری با برجستگی کم (حدود 2تا3میلی متر)برای نقوش هندسی و گره و... همچنان کاربرد دارند.گچبری (برجسته)با برجستگی بیشتر از شیر و شکری(حدود نیم تا یک سانتی متر )برای نقوش گل و بته مناسب است. گچبری (برهشته)با برجستگی زیاد،که قسمت های گچبری شده بسیار برآمده و برجسته است،در نقوش فرنگی(رایج در خراسان)که گل ها برجسته تر از شاخ وبرگ ها هستند&اجرا می شود.گچبری های مذکور چنان که گفته شد در گذشته در روش های خراسانی ،رازی وآذری کاربرد داشته اند.

نقوش هندسی(مقرنس،گره):در اماکن مذهبی همچون مساجد و امام زاده ها برای تزیین محراب ها و سرستون ها مقرنس به کار می رود.چنان که در تزیین سقف نیزاز انواع طرح های گره و واگره استفاده و دیوار ها نیز با کتیبه آیات و ادعیه،اسماء الله واسامی معصومین (ع)گچبری می شود.نمونه ی آن مسجد جامع طرقبه،امام زاده های بم ومحراب مسجد قم است.

کتیبه:کتیبه بیشتر شامل آیات قرآن و ادعیه قرآنی با اسماء الله می شود.در اماکن مذهبی،مساجد،امام زاده ها،حرم مطهر امام رضا(ع)،حرم مطهر حضرت معصومه (س)و...کتیبه های مزین به خط ثلث هنر نمایی می کنند و بخش زیادی از تزیینات این اماکن را به خود اختصاص می دهند. همچنین کتیبه هادر برخی اماکن عمومی برای تزیین سردر پاساژها در بازار مشهد استفاده می شوند.

گچبری روی آیینه:در منازل شخصی قاب آیینه (آیینه قدی)ورودی سالن یا آیینه کنسول با گچبری گل و برگ تزیین می شود.در این سبک،سطح آیینه به عنوان سطح اصلی کار،گچ اندود و سپس مانند سایر سطوح طرح به روی گچ منتقل و بریده می شود.در این سبک، که در واقع تلفیق دو هنر گچبری و آیینه کاری است،ابتدا محل مورد نظر را آیینه می اندازند،به عبارتی آیینه را به سقف  یادیوار محکم می چسبانند و به این ترتیب بوم کار آماده می شود(در این سبک آیینه به عنوان بوم کار محسووب می شود)پس از آن،برای آماده کردن سطح کار،روی آیینه گچ اندود می شودو نقشه ی طرح مورد نظربا گرده زنی به محل منتقل و کار آماده ی بریدن طرح و به عبارتی گچبری می شود.گفتنی است که در محل مورد نظرجهت اجرای گچبری از آیینه صاف و یک دست استفاده می شود،اما در سایر قسمت ها که آیینه کاری است می توان به سبک آیینه کاری از

آیینه ی بریده لستفاده کرد.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن