مواداولیه در گچبری

مواداولیه در گچبری

گچ:گچ،عایق حرارت و صداست و زمان گیرش گچ 4الی9 دقیق است که افزودن بعضی موادباعث کاهش زمان گیرش و بعضی دیگر باعث افزایش زمان گیرش ان میگردد.

سریش:این ماده باعث افزایش استحکام کار می شده است و برای نصب اینه نیز مورد استفاده می گرفته است.

کتیرا:برای بالا بردن کیفیت و افزایش عمر گچ در نمای ساختمان پس از اتمام کار به روی گچ می زنند و نقش عایق رطوبتی را به عهده داشته است.(نوعی عایق به روی کار بوده است)

رنگهای معدنی:لاجورد-ابی،گل ماشی-زرد،گل اخرا-قرمزقهوه ای،شنجرف_فرمز و...

موادمورد استفاده برای افزایش زمان گیرش:سریش،گرد اهک شکفته،سریشم نجاری،بوراکس،کلرور سدیم،استفاده از ملات کم مایه و اب سرد،در گذشته کتیرا و گاهی شیرو خاک هم در گچبری استفاده می شد.

مواد مورد استفاده برای کاهش زمان گیرش:ساخت گچ پرمایه و اب گرم

انواع گچ مورد استفاده در گچبری

گچ زبره:برای ساخت زمینه گچبری علاوه بران به صورت مخلوط نیز برای قالب سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

.گچ نرمه:برای بوم رنگی و استر زیر کار اصلی که زمینه نقوش را شامل می شود.گچ حریره:برای کارهای گچبریو کشته سازی به کار می رود. برای پوسته کار مورد استفاده قرار می گیرد.ار ان گچ کشته تهیه نموده و به عنوان لایه اصلی روی بوم رنگی با ضخامت نیم سانتی متر کشیده می شود و نقوش را ازدرون ان جدا مینمایند.

مواد افزودنی به گچ:موادی که به عنوان رنگدانه به گچ افزوده میشودموادمعدنی؛لاجورد،انتیموان و... هستند.مواد رنگی مورد استفاده برای نقاشی روی گچ گل گیوه،و مواد رنگی شیمیایی میباشند.مواد مورد استفاده برای جلوه دادن نقوش در گذشته شیر و کتیرا بوده اند.

 

 

 

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن