تاریخچه گچبری

گچبری09195938137

گچبری یکی از رشته های وابسته به معماری سنتی ایرانی استکه به عنوان یکی از ارایه های مهم در تمام دوره های تاریخی دارای اهمیت بوده و هنرمندان خلاق ان همیشه حرفی تازه برای ان داشته اند. گچبری های زیبایی که در تمام بخشهای معماری جلوه گری نموده اند.گاهی در بخش نمای دیوار ها با تزیینات گچبری منقوش به طرح های گیاهی و کتیبه ها،گاهی به صورت مقرنس و یزدی بندی و گاهی نیز به عنوان قالب و پایه کارجهت نصب ارایه های زینتی دیگر.در هرصورت گچبری در تمام دوره های تاریخی به دلایل مختلفی چون راحتی استفاده و ارزانی ماده مصرفی و کارکرد ها و ویژگیهای منحصر به فردی که امکان اجرای کلیه نقوش را در مقابل زمان کم امکان پذیر می ساخته است همیشه مورد توجه قرارداشته و هنرمندان نمونه های بی نظیر و خلاقانه ای از ان را به وجود اورده اند.گچبری شامل رسمی بندی،یزدی بندی،مقرنس وگره  میباشدکه در بخش های گوناگونی از بنا دیده می شود.گچبری هنر و فن ارایش دیوار هاو سقف،با نقش های گچی گود و برجسته میباشد.

تاریخچه

تقریبا از دوهزار سال قبل ایرانیان تزیین گچی را به شیوه های گوناگونی به کار برده اندوتقریبادر تمامی دوره های بعدنیز شاهدحضور ان به عنوان یک عنصر ثابت در تزیین بنا میباشیم.در دوره سلجوقیان استفاده از گچبری در نماسازی ساختمان کم کم رواج یافت.در این دوره کتیبه های گچبری شده با خط کوفی و تزیینات گل و بوته همراه با نقوش اسلیمی ترکیبات زیبایی را به وجود اورده و زینت بخش بناهای این دوره شده اند.در این دوره از تکنیک برجسته و برهشته استفاده شده استو زمینه نقوش با رنگهای لاجوردی،فیروزه ای،زرد،قرمزو قهوه ای رنگ امیزی شده است.از نمونه های بارز این دوره در قزوین بنای مسجدحیدریه میباشد که دارای نمونه های زیبا و منحصر به فردی از گچبری این دوران با کتیبه های زیبای همراه با زمینه ی لاجوردی میباشد.و نمونه دیگر در مسجد جامع کبیردر مقصوره خمارتاشی ان میباشد که با وجود پنج کتیبه زیبا نام خودرا در بناهای منحصر به فرد ایران جاودانه ساخته است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن