گچبری گلویی

  • گچبری گلویی    09195938137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   گچبری گلویی در ساختمانها و کارهایی که نیاز به تعمیرات برای تغییر دکوراسیون دارند استفاده میشود.گچبری گلویی ابزاری است که از باعث جلوگیری از ترک خوردن کنج کار و همچنین باعث جدا شدن رنگ سقف و دیوار میشود .گچبری گلویی در مکانهایی مانند سقف اشپز خانه و پذیرایی در گچبری های انواع مختلف دور لوستر ودر راهروها وسقف مکانهایی مثل هتل هاو... استفاده میشود.ازمزایای گچبری گلویی میتوان ب وجود دو نوع از ان یعنی گچبری گلویی دستی و گچبری گلویی پیش ساخته اشاره کرد.

گچبری گلویی دستی که در ان بااستفاده از گچ وابزاری که به ان کشویی گلویی میگویند استفاده میشود.این کشویی را گچبر با توجه به گلویی مورد نظر خود که میتواند شامل گچبری طرح ورساج گچبری دندان موشی و ...در طرحها و اندازه های متفاوت بسازد.برای اجرا کردن این ابزار گچبر ابتدا گچ سفید را الک میکند و پس از ان با استفاده از شمشه که ان نیز اندازه های متفاوتی دارد زیر سازی کار را شروع که و پس از ان با استفاده از کشویی مناسب گچبری گلویی مورد نظر طرح را اجرا میکند.مزیت گچبری گلویی دستی این است که سالها بدون کوچکترین تغییراتی باقی میماندو میتوان هر نوع نقاشی را روی ان به اجرا دراورد.

گچبری گلویی پیش ساخته که ان با استفاده از چسب وابزاری به نام پمپ باد و میخ کوب قابل اجرا میباشد.امروزه به دلیل نصب اسان وزیبایی منحصر ب فرد گچبری گلویی پیش ساخته وهمچنین تنوع در ان جایگزین گچبری گلویی دستی شده است.

ابزار های گلویی در اندازه ها و طرح های مختلف در گارگاه گچبری با استفاده از قالب که این قالب هانیز در طرح های متفاوتی میباشند با استفاده از گچ و سیم مفتول و نخ کناف کارگذاشته و بعد از ریختن قالب و شکل گرفتن گچبری مورد نظرو خشک شدن ان  قابل استفاده برای اجرا در مکان در نظر گرفته شده میباشد.

 

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن