گچبری و گچ کاری جهان

گچبری و گچ کاری جهان09195938137

یکی از بناهای بسیار جالب از نظر معماری و گچبری کاخ اشور است.این بنا که در ان از هنر گچبری وگچ کاری های بسیارزیبا استفاده شده است در سده اول میلادی بنا شده است.این اثر از نظر گچبری و گچ کاری درزمان ساخت بسیار پیشرفته بوده است و تاثیر بسزایی بر گچبری دوره های بعد به ویژه در گچ کاری در مساجدایرانی داشته است.کاخ اشور احتمالا نخستین نمونه شناخته شده از بناهایی است که در انها از گچبری های نفیس استفاده می شود.بهترین نمونه ایوان های کاملا تحول یافته را میتوان در این کاخ مشاهده نمود.نمای کاخ اشور با مدخل ایوان مرکزی که ردذیف هایی از گچبری ها و گچ کاری و ستون های دیواری ان را احاطه کرده با نمای کاخ ساسانی که در ان هم از گچبری استفاده شده همانندی دارد.پارتانیسا شهری است که روی یک تپه ی طبیعی ساخته شده است.دیوارهای بستر ان از گچبری های قدیمی ان زمان و نمای ان از گچ کاری به وسیله ی اجر ساخته شده است.بناهای داخل ارگ شامل یک کاخ موسوم به خانه مربع تعدادی معبد است.در اتاق اصلی کاخ تالاری با ستون های گچبری که زیبایی خاصی را متجلی میکند.بخش اصلی یکی از اتاق ها به شکل دایره و قطر ان گچب 17متر است.این اتاق فاقد ستون های گچبری بودو دیوار های ان به رنگ سفید و بااستفاده از نواری مرکب از قاب های گچبری و گچ کاری زیبا و سفال های نقش دار و بخش فوقانی نیم              ستون تزیین شده بود.درمعماری پارتی در گذشته تزییناتی مانند نقاشی وگچبری و گچ کاری وسیعا به کار گرفته می شده است. گچبری های کوه خواجه و نقاشی های دیواری با رنگ های مختلف و گوناگون حکایت از تزیین بخش داخلی ساختمان ها دارد .این نمونه تزیینات گچبری و گچ کاری با طرح های هندسی و گیاهی که بعدا در دوره ی ساسانی و از ان پس در دوره ی اسلامی در هنر گچبری مورد استفاده قرار گرفت.در تزیینات بیرونی بناها نیز هنرگچبری و گچ کاری و سنگ کاری و طاق نما و هم چنین نیم ستون های گچبری و صورت هایی مورداشاره  قرار داد که در کاخ هترا در الحضربه زیباترین شکل ممکنبه کار گرفته شده است.در این دوره به جای اینکه همانند دوره ی هخامنشی از نقوش برجسته به وفور استفاده نماینداز گچبری و گچ کاری های زیبایی در نمای بناها استفاده شده است زیرا این گچبری ها هم وقت کمتری گرفته و هم از نظر اقتصادی به صرفه بوده است .شاید گستردگی امپراطوری و عدم ثبات کامل سیاسی و اجتماعی ورکودی که در هنرهای دیگر بجز هنر گچبری پیش اهده بود موجبی برای پیشرفت هنر گچبری نسبت به دوره ی پیشین هخامنشیان شده است.به ور کلی درباره ی معماری دوره ی ساسانی بایدگفت که معماری این عهد براساس معماری بومی از زمان که گچبری و گچ کاری بوده است بنیان گذاری شده است.بدین معنی که در ابنیه ی بزرگ سلطنتی هخامنشی پوشش مسطح و احداث ایوان ها و تالار های ستون داریا به عبارت دیگرابنیه گچبری سرزمین های شمال سرمشق اصلی معماران و کسانی که گچبری و گچ کاری میکردند بوده است.گچبری که پارت ها در کاخ ها و بناهای مذهبی استفاده کردند در دوره ی ساسانی رونق ویژه ای یافت.بخش عظیمی از از تزیینات وابسته به معماری دوره ی ساسانی گچبری است .در بناهایی مانند طاق کسرا در تیسفون نمونه های زیبایی از موتیف های گچبری و گچ کاری یافت شده است.همچنین در قلعه یزگرد هم بهترین طرح های هندسی و گل و گیاه موضوع نقوش گچبری و گچ کاری هستند.در بناهای دیگر عهد ساسانی مانند تخت سلیمان و کاخ فیروز اباد نیز طرح هاو نفش های فوق العاده زیبای گچبری استفاده شده است که این طرح ها و نقش ها در معماری دوره ی اسلامی به شکل جالبی بدون استفاده از نقوش ذی روح به کار گرفته میشود.از تزیینات دیگر گچبری به نحو شایسته ای در ایوان های شرقی و غربی کاخ نیشابور در شهر نیشابوراستفاده شده است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن