گچبری کلیسا

بنام خدا

گچبری در دوره اوتئنی با احیای تلاش های فرهنگی وهنری شارلمانی ودوره کارلنژی گامی فراترنهادوزمینه اصلاح دیر سازی گچبری اغاز شد وتوانست یادمانهای بسیاری را به جا گذارد معماران اوتونی ادامه دهند شیوه کارولنژی بود وتوانستند با رعایت اصول مهندسی ودینی کلیسای مهم سن میکاییل رابسازند این کلیسا را می توان حد فاصل سیر تکامل معماریمیان گچبری سبک کارولنژی ورومانسک دانست در این کلیساگچبری های  ریخته قالب با الهام از هنر رومی به کار رفته که خود زمینه ساز ظهور مجدد شیوهای پیکر گچبری با ابعاد بزرگ  سبک های جدید  وردی  درها هنر زیبای گچبری  در این زمینه  تذهیب کارهای است نمونه شاخص انرا میتوان در بهترین گچبری دید  سن  کلیسای هالدشایم آلمان1001-1031میلادی بهترین گچبری ذاخلی دارد 09124854061گچبری با نظارت معمار محترم کنترل میشود 

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن