گچبری مسجد

بنام خدا

گچبری در مسجد کتیبهای ارزشمند و بهترین و کهن در مسجد در موزها ادامه سلسه  معرفی اثار و اشیاع

و متن قرانی در دوران سلچوقی مورد معرفی قرار گرفت و استقبال زیادی داشت در فرهنگ عربی معنای زیادی دارد

در فرهنگ فارسی در مسجد مقرنس اجرا میشه و در وردی ها ارتفاعات بلند در وردی اماکن های زیارتی و در موزه ها

گچبری از زمانهای گذشته همچنان طرف دار دارد و اسقبال میکنند در خانه های مسکونی هتل ها تالار ها  رستورانها

در کاخها که هچینین اثار با ارزشی هستن دیده میشه در مساجد خط نویسی  قرانی و ایه های زیبای قران با بهترین و برجسته تر خط که نمای زیبای گچبری در اماکنها زیارتی که در داخل قوسهای کنبری ویا در پیشانی تاج بسیار اجرا شمیشه در هر مکان منبت کاری شده یا اینه کاری که داخل ان با گچبری نمای کامل قشنگی فرا میگیره در بالای در مساجد ها که قوس دارد زیاد با خط برشی قرانی اجرا شد و خط کوفی هم یکی از بهترین گچبری در مساجد و در اماکن عمومی اجرا میشه در کل گچبری بهترین هنر است ودر هرجا  به مناسب محل قابل اجرا است و زیبای کامل و دلنشین دارد و با رنگ قابل تغیر و مورد علاقه طرف سازگار میباشد و این هنر گچبری ثابت شده است

هنر گچبری  سیف الله قاصد 09124854061اماده همکاری با هر اورگانهاگچبری در مساجد ها به اینصورت میباشد اول زیر کار صاف شمشه کش اجرا  کاری میباشد و بعد از برش شود بعد منبت کاری در سقف و دیوار اینه کاری گچبری در سقف دیوار برش کاری خط ایات قرانی اول خط طرای میشود در روی طرح و سوزن کاری میشود ودر روی گچ مد نظر قرار میدهیم و با گرده پاشی میکنیم وبعد از گرد پاشی اماده برش برش کاری تمام شد برای زیر و کاری اماده انجام میشود بعد از زیرو به بوم کاری که به نام دیگرس به نام پرداخت کاری میباشد که اخرا  اجرای کار میباشد کا به پایان میرس باید به اکیپ دیگری میدهیم نقاشی  و پتینه کاری ورق طلا پتینه کاری اماده میباشد گچبری

09124854061 با نظارت معمار تجبری اماده  وتحویل داده میشود

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن