گچبری در دوره زند

بنام خدا

گچبری دردوره زندیه

 

ههنر گچبری در دروه زندیه بسیار هنر افرین های جالب  زیبا چشم گیر بود وارزش زیادی داشت که گچبری های

بنام مقرنس بندی گچبری با نقش های مختلف گل بدیع انها شهرهای مانند شیراز و بخصوص مقیده اولیه زند در عمارت کلاه فرهنگی موزه پارس در وکیل الرعایا در بهترین مدلها گچبری هنر ارزشمندی در هر محل و مکان قابل اجرا است به وجود امده همچنان ادامه دارد گچبری هنر زیبا  است و مقرنس با گچ و همراه با گا های مختلف انجام میشود امیدوارم هر روز بتر شود و استقبال زیادی میشود

 گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن