توضیع واجرا انها گچبری

بنام خدا گچبری

در زمان گذشته از دوره قدیم گچبری رواج داشت به مدلهای مختلف گچبری 

گچبری دستی سرستون گچبری ستون مار پیچی قاب پایه ستون 

ستونهای کله گاوی یا کنده برجسته در کاخهایودر سالنها قصرها اجرا میشد 

گچبری با سیمان مانند نمهای رومی زیاد دیده میشه و روز بروز خواهان زیادی پیدا میشه 

هزاران مدل گچبری دستی پیش ساخته لاکچری کلاسیک گچبری مدرن قاب سقفگچبری گلوی قاشقی 

دورلامپ سرقاب سرتاج گچبری پیچک گچبری نیلوفری موتیف کنسول گچبری ریسه ای

گچبری طنابی چودنی گچبری دوره اینه مانند قاب برچسته در سالن تالارها در رستورانها ودر سالن انتظار زیاد اجرا میشه

گچبری در بهترین مدل و بروز و برای زیباب و شکل گرفتنه فضا و محل اجرا میشه09124854061

با نظارت معمار محترم بازدید از محل کار رایگان میباشد

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن