هنر گچبری در ایران

یکی ازهنرهای تمدن درخشان ایرانی که جلوه های بسیار ظریف ان نشان دهنده ی رواج علم و دانش و کمال ذوق و قریحه مردم این سرزمین است هنر گچبری می باشد.از گچبری قبل از اسلام در ایران اثار چندانی باقی نمانده است. با توجه به کشفیات باستان شناسی و اشاره در متون قبل از اسلام گچبری از دوره اشکانی وجود داشته است. از ان جایی که هنر معماری و گچبری در کشور هایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند از مهم ترین پایه های تمدن و دیرینه انهاست و سرزمین ایران نیز با پیشینه فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله خود دارای چنین شاهکارهای  معماری و گچبری است .شاید این علاقه و توجه سبب تداوم همیشگی این هنر شده که می توان به تالار ها ایوان های ستون دار تخت جمشید تا کاخ های صفوی در اصفهان وحتی خانه های روستایی یا گنبد هایی که بر چهار قوس بنا شده است و همگی انها اشاره کرد که از ویژگی های معماری و گچبری اصیل ایرانی است که در طول تاریخ معماری و گچبری ایران پیوسته تداوم خود را حفظ کرده است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن