رعایت اجرا

گچبری 

در اجرا گچبری باید موارد اجرای را رعایت کنیم 

باید زیر سازی ریسمانی شمش کش باشه صاف  باشه

گچبری طرای شده را در نظربگیریم به اندازه نیاز نقشه ودر محل اجرا که طراح با فضای 

مناسب باشد که شکل کامل خودش کشل بگیره ونمای شفاف وزیبای کامل داشته باشه

در قیر اینصورت اجرا میشه ولی اونی که میخواهی اجرا نمیشه گچبری نقاص اجرا میشه

گچبری قنگیش به درست صحیح اجرا بشه09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن