روش اندازه گچبری

بنام خدا

در مورد گچبری در ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری و غیری هر کدام به به روش بخصوصی

اجرا میشود ودر مدلهای خاص و مناسب به محیط و در هر مکان اندازه خاص و ارتفاع مناسب به هر مکان

چون مدل ها که قالب گیری میشود باید بر مبنای اندازه و محیط در نظر گرفته شود گچبری که در مسکونی اجرا میشود

چون ارتفاع با تجاری واداری وغیره متواوت است اکثرا همکاران گرامی از مدلهای که دارند استفاده میکنند

بعد از اجرا که میبینند چرا گچبری اون شکل و زیبای خود را ندارد چون ارتغاع بالاتر برود دید را کم میکند

واگر ارتفاع باینتر باش باز گچبری خیلی بزرگ و تو زوغ میزند این نکته اندازه در محیط خیلی

اهمت دارد خواهشمندم رعایت فرماید چون هنری گچبری هنر با ارزش زیبا است به درستی اجرا شود

باتشکر 09124984061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن