گچ مناسب

گچبری

برای گچبری باید از گچهای مناسب استفاده چون گچبری دستی گچ مرغوب باشد

گچ برای اجرا فرصت داشته باشه اگر زود گیر باشد زیاد گچرا به هم بزنی خاصیت خود را از دست میدهد

چون گچبری گچ گشته بشه ابزاز حالت قالب خود را از دست داده و ترک میخورد

چون ترک در گچبری خیلی مهم است هم از نظر شکل و کیفیت کار کم میشو و مشکل مهم تر از اینها

به مرور زمان تبله و جدا میشود و میریزد وبرای نقاشی هم خوب نیست گچبری گچ مرغوب خودش را میخواهد

نکته مهم این است گچ تا زمان دارد استفاده شود با گچ زیاد ور  رفتن خوب نیست چون گچ گیرایش خود را از دست میدهد

گچبری با کیفیت با گچ مناسب وبا استاد ماهر09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن