روش اجرا صحیح گچبری

 گچبری                                                                     بنام خدا

اجرا اصولی وصحیح گچبری

بعد از اتمام زیر سازی بعد از اتام عملیات سفید کاری به مرحله گچبری ونازک کاری میرسد

برای گچبری ابزار گلوی باید ریسمانکاری و اندازه گیری و جاسازی و قالب بندی میکنیم و ابزار با کشو بر روی ان میزنیم

گچبری قاب در سقف اندازه میزنیم بعد شمشه را با چک در سقف مهار میکنیم بعد با کشو بغل شمشه میکشیم  ابزاز اجرا میشود

گچبری قاشوقی اول محل کشو را میکنیم وبعد شمشه میکاریم بعد کشو را میزنیم

گچبری فتیله با کشو با یک لبه کوچک میسازیم وبعد در هر لبه قابل اجرا است به حالت کشیدن اجرا میشود گچبری ضریفی است نیاز به دققت زیادی دارد

ابرار گچبری دورلامپ دایره در نقطه اجرا یک عدد میخ با گچ سفت میکنیم وبعد با سیم راویز وکشو و میخ با هم متصل میکنیم و کشو را میچر خانیم

ابزار گچبری دوره اینه  در دیوار اول اینه را کامل نصب میکنیم و بعد دو طرف مقابل هم را با شمشه میگذاریم بعد کشو را اجرا میکنیم وبعد طرف مقابل را به اینصورت

اجرا میکنیم                                گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن