یخ زدگی گچبری

یخ زدگی گچبری

یخ زدگی گچبری گچکاری

همو نطور که میدانید اگه در زمستان و فصل سرما واقعی که درجه هوا زیر صفر باشد

گچبری گچکاری کنیم و اب ملات گچ قبل از سخت شدن یخ بزنه معنیش اینه که واکنش شیمیای

برای گرفتن ملات گچ عقیم شده و یقینا به محض گرم شدن محیط و اب شدن یخ ها

گچ گچبری و یا گچکاری فاس شده و دیگر به انبساط خود ادامه نمیدهد وحتما باعث

بروز ترک و تغیر شکل واقعی گچبری وگچکاری میشود

 

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن