ساختنن کشو گچبری

کشو ساختن گچبری

نحوه کشوی ساختن گچبری اگر نمونه ای گچبری اجرا شده بود باید نمونه برداری کنیم و ان را در روی کاغذ کشید

واگر گچبری جدید اجرا شود هر طرحی میخواهیم گچبری قاب یا گلوی و غیره ان را روی لوله پولیکا طرح اجرا میکنیم

وان دقیق خط کشی میکنیم گچبری دلخواه خودمان و بعد با تیغ عره موی برش میزنیم کاملا تمام شد ان را

با سوهان صاف میکنیم برای خط خش گیری گچبری با سماده صاف میکنم و کشو گچبری اماده میشود

لازم به ذکر است اگر مدل طرح به هر دلیلی مورد اشکال بود میتوان گشو گچبری را بزرگ کوچک کرد

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن