روش گچبری

اجرا گچبری پیش ساخته

گچبری پیش ساخته گچ اماده شل در قالب ریخته بعد از شکل گیری سفت میشود و خشک شدن ان را با چسب ومیخ نصب میشود

گچبری دستی با گچ زنده با کشو زنی اجرا میشود و با دست با ابزارهای مخصوص تعمیر میشود

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن