گچبری سرستون

هنر گچبری در دوره های گذشته دوران قاچار رونق بسیار چشم گیری داشت چون قاچار به کاخهای و فرنگ سرا ها در اروپا میرفت اجرای گچبری سرستون گچبری عظیم از نوع عقاب سر ستون کله کاوی ومجسمه سازی گچبری ابزارهای گلوی قاب ورساچ دندان موشی در کاخها شاهزاده ها وئر قصرها وگلستانها اجرا میشد از همان زمان تقلیدهای که بوده و از همان زمان در کشور ماهنر گچبری جدید وکاملتر شده هنر گچبری نزد ایرانیان ه درجه برتری رسیده است وبه مدلهای روز وروشای جدید دستی پیش ساخته با کشوزنی بادست مجسمه سازی هنرگچبری نزد ایرانیان است   09124854061                                    گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن