گچبری و کاربرد آن در دوره سلجوقی

در دوره سلجوقی مهارت گچبری راه تکامل خود را پیش گرفت و پیشرفت عظیمی در ساخت بناهای تاریخی پیدا کرد. در این دوره محراب های گچبری شده بسیاری به یادگار بجا مانده است. در دوره سلجوقی از هنر گچبری نه تنها در مساجد و مکان های مذهبی بلکه در قصرها و خانه باغ های اشراف زادگان نیز بکار گرفته میشد و اغلب طرح ها در در برگیرنده نقش ها و طرحهای منظره های مهمانی و شکار حیوانات بود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن