گچبری و کاربرد آن در دوره ایلخانی

در دوره ایلخانی هنر گچبری بسیار مورد استفاده قرار میگرفت و علت آن راحتی کار با گچ و شکل گیری آسان تر آن نسبت به آجر بوده که سبب گردیده مهارت گچبری در این دوره رواج یابد.
گچبری در دوره ایلخانی در انواع گچبری برجسته، نیمه برجسته و نیز شیر و شکری معمول بوده و از بناهای ساخته شده در این دوران که در آن از هنر گچبری بهره گرفته شده است مقبره بایزید و مسجد جامع اصفهان میباشد.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن