روش های کلی گچبری و کاربندی در دیوار نگاری

این نوع هنر گچبری روش خاصی دارد که تا کنون تنها بر روی دیوار و آجر قابل پیاده سازی بوده است.
روش کار بدین صورت است که پس اتمام کار بنای ساختمان، گچ را بصورت فتیله ای یا حاشیه ای بر روی سطح کلاف کرده و میچسبانند. این روش از دوره اشکانیان بجا مانده است و در رابطه با نوع ساختار و نحوه بعمل آمدن گچبری ها نظریه های مختلفی وجود دارد: عده ای بر این عقیده اند که این گچبری ها بیشتر قالبی بوده به این صورت که در قالب از پیش تهیه شده گچ ریخته و پس از گرفتن گچ، آنرا بصورت قالبی رو سطح مورد نظر کار میگذارند. در این روش به مرور زمان درصد زیادی از نقش طرح روی گچ از بین میرفت. گاها" نیز همراه گچبری در قسمت پای دیوارها یا گوشه ای دیوار طرحی گچی ساخته شده و نصب میگشت. در تمامی قرن های گذشته روش های گچبری و نقش ها و تزئینات آن از طرز کار دوره ساسانی و هخامنشی الگو برداری شده است و همراه با گسترش هنر معماری، تداوم بیشتری یافته است. سبک های گوناگون گچبری طی قرون اخیر شامل تغییر و تحولات زیادی شده تا آنجا که در دوران اسلامی، در طراحی طرح های روی کاشی نیز عناصر هنر گچبری نمایان است و به جای طرح و نقش های قیطانی و زنجیره ای، نقش های ظریف بکارگرفته شده است.

گچبری

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن