گچبری نوع کشته بری

در این مدل گچبری، در دوره صفوی بسیار رایج بوده است. نحوه کار به این صورت است که ابتدا گچ خام(زبره) روی محل مورد نظر که کشته بری قرار است انجام شود کشیده میشود و بعد گچ نرم بصورت لایه بعدی روی آن کشیده میشود که پس از گرفتن این لایه های گچ، مجدا" لایه ای دیگر از گچ نرم به ضخامت 1 تا 2 میلیمتر که آب آن بیشتر از لایه زیرین بوده، میکشند و پس از گرفتن این لایه گچ طرح را پیاده کرده و بوسیله دمبر با خط انداختن اطراف طرح به سطح سفت لایه زیرین میرسند و با استفاده از بومخار تیکه های اضافی طرح را را جداکرده تا در نهایت طرح کشته بری گچبری حاصل شود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن