گچبری مدل توخالی و توپر

این نوع گچبری با مدل گچبری برجسته معمولا مقایسه میشود چرا که تا حدودی شبیه هم هستند اما نوع و کار آن با گچبری برجسته کاملا متفاوت است. در این روش طرح موردنظر در سطح یکدست شده، با عمق نهایت 2سانتی متر کنده میشود تا در پشت سطحی به موازات سطح جلو تشکیل شود و خطوط اصلی طرح مستقیما و یا با ضربات ملایم بریده میشود.

گچبری

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن