راهنمای گچبری لایه ای

گچبری لایه ای نوع دیگری از گچبری تراش است که معمولا در گچبری های رنگی که بخواهند رنگ های مختلف ایجاد شود، کار میشود به این صورت که لایه گچ کشته را از قبل با گچ زنده صاف شده میکشند. لایه های بعدی را نیز به همین منوال کار میکنند. هر لایه گچ یک رنگ خاص دارد. پس از اتمام لایه ها، بوسیله ابزار گچبری و کاردک طرح های گچبری را که رنگ های مختلف دارد درآورده میشود. باید دقت داشت که ضخامت لایه ها حداقل 1میلیمتر باشد و کمتر ازاین مقدار نباشد چرا که باعث ترک خورد لایه ها میشود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن