گچ مناسب گچبری


گچی که فرد گچبر کار گچبری با آن میکند باید از نوع بهترین و مرغوبترین گچ باشد چرا که در غیر این صورت طرح و اثر هنری گچبری را نمیتوان با ظرافت پیاده سازی کرد.
درخصوص نسبت ترکیب گچ و آب برای تهیه گچ گچبری باید بصورتی باشد که گچ پس از سفت، حالت انعطاف پذیری و به اصطلاح پنیر مانندی داشته باشد و سخت نباشد تا گچبر با ابزار موردنیاز گچبری به راحتی و با نیروی دست کار کند.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن