گچبری و تزیینات نمای داخلی ساختمان ها


در گچبری منازل و بطور کلی ساختمان ها، طرح و نقش های گوناگونی وجود دارد از یه شاخه گل گرفته تا یک سبد گل یا سبد میوه میتوان بصورت برجسته در یک سطح گچبری شود. قسمت سر ستون ها، سقف خانه، کناره های سقف، اطراف لوستر یا چراغ ها همه و همه جاهایی هستند گچبری روی آنها انجام میپذیرد.
یک گچبری زمانی به دل مینشیند که از دید همه زیبا باشد. تمامی گچبری ها زیبا هستند اما شاید به چشم همگان زیبا نباشد. گچبری زیبا تلقی میشود که نظر همگان را به خود جلب کند. طرح گچبری نیز در زیبایی کار تاثیر بسیاری دارد و هنر گچبری را بیشتر نمایان میکند وقتی طرح زیبا نباشد زیبایی هنر گچبر کمتر به چشم می آید. متاسفانه امروزه اغلب افرادی کار گچبری انجام میدهند که کار خود را تنها خود زیبا میدانند.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن