ابزارآلات و عملیات کشوزنی در گچبری


•    کنده کاری و حکاکی در گچبری
•    برجسته کاری
•    کنج
•    حاشیه پخ
•    ابزار نیم گرد و ربع گرد
•    ابزار محدب کاری (مربع، دایره و مقطع)
•    تاج
•    کاو مسطح

 

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن