عملیات نازک کاری بعد از سفت کاری در گچبری


بعد از انجام سفت کاری های ساختمان معمولا عملیات نازک کاری در گچبری آغاز میشود که با رعایت استانداردها و اصول پایه و روش و فنون های مدرن و انجام درست اندودکاری در گچبری و سپس رنگ ساختمان جلوه ای زیبا به نمای ساختمان داده میشود.
ابزار مورد نیاز یک گچکار برای گچکاری و گچبری:
آب و گچ، شمشه آهنی یا چوبی و یا آلومینیومی، داربست فلزی، کرادک، استامبولی، گیره یا شمع، ماله ، میخ، همزن، شاقول، ریسمان و ...

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن