گچ و گچبری


گچ اولین ماده چسبنده در امور ساختمانی محسوب میشود که بدست انسان ساخته و پرداخته شده و پس از تغییر شکل و فرم دادن آن در گچبری های داخلی ساختمان ها، گچکاری، ملات و روکش و سایر فعالیت های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته میشود. گچبری خواه بصورت کنده کاری، قالب زنی و یا نقاشی با گچ از گذشته یکی از مولفه های معماری ایران باستان بوده است.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن