مواد افزودنی عملیات گچبری


این مواد افزودنی گچبری سمی و مضرر نبوده ولی میبایست از تماس آن با چشم و دهان جلوگیری شود. درصورت تماس این مواد با چشم سریعا" میبایست شسته شود. توصیه میشود هنگام استفاده از این مواد از ماسک فیلتردار و دستکش استفاده شود تا از خطرات احتمالی آن جلوگیری شود.
نکته: در صورت نیاز به مواد افزودنی با خواص خاص برای گچبری و گچکاری میبایست با شرکت تماس گرفته و سفارش ساخت دهید.
این افزودنی ها در گچبری ساختاری متفاوت با کیفیت و قیمت های مختلف داشته که بسته به نیاز و کاربرد آن دارد.
روش مصرف این مواد: این مواد بهتر است که قبل از مصرف با آب مخلوط شده تا راحت تر مورد استفاده قرار گیرد چرا که این مواد بصورت خشک نیز در کارهای گچبری با گچ مخلوط و مورد استفاده قرار میگیرند.
این مواد افزودنی گچبری قابل حل در آب نیستند منظور ازاینکه در بالا گفته شد بهتر است این مواد قبل از مصرف در آب ریخته شوند این است که قبل از ریختن گچ در آب، این مواد را به آب اضافه کرده و هم زده شود سپس گچ نیز اضافه شود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن