بلاگ

انواع گچبری

Super User 14 شهریور 1395

انواع گچبری

گچبری ورساچ.گچبری قاب .گلوی سرستون

گچبری پاستون گچبری ارک اوپن گچبری رو شومینه

گچبری قاب اینه گچبری ئوره لوستر گچبری دندان موشی

گچبری فتیله گچبری قاشوقی گچبری نور مخفی قاب دوره در

گچ گچبری

Super User 14 شهریور 1395

گچبری گچای

در زمان گذشته از هر نوع گچ استفاده میکردند ولی برای گچبری گچ را برای صافکاری دو بار الک میکردند

ولی نصف گچ زبره و اشغال داشت و اصراف میشد ولی

امروز گچهای مخصوص گچبری و گچکاری وبرای پرداخت صافکاری

گچبری از گچ مخصوص گچ الک شده اماده استفاده میکندوکار تمیز صاف میشود

و برای نقاش هم راحت شده واز نظر مصالحه رنگ گمتر میبرد

روش گچبری

Super User 29 مرداد 1395

اجرا گچبری پیش ساخته

گچبری پیش ساخته گچ اماده شل در قالب ریخته بعد از شکل گیری سفت میشود و خشک شدن ان را با چسب ومیخ نصب میشود

گچبری دستی با گچ زنده با کشو زنی اجرا میشود و با دست با ابزارهای مخصوص تعمیر میشود

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن